Sökning: "Anna-Maria Larson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna-Maria Larson.

 1. 1. Minskad energianvändning, men hur mycket?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Oskar Ageborg Ollandt; Anna Maria Albért; Maria Dalheim; August Forslund; Dennis Holmlund; Samuel Jansson; Karl Larson; Axel Timm; Gustav Wendin; [2016]
  Nyckelord :energieffektivisering; LED-lampor; solceller; energilagring; simulering;

  Sammanfattning : The following report investigates the Almtuna preschool buildings potential improvements in energy efficiency. Almtuna preschool is owned by Skolfastigheter AB, which is a part of Uppsala Kommun. The preschool is situated in Fålhagen, east from the city centre. LÄS MER

 2. 2. Trygg i stadslandskapet? : ett exempel på genusperspektiv i stadsplanering

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Anna Maria Larson; [2006]
  Nyckelord :trygghet; säkerhet; kvinnors rädsla; genus; stadsplanering; offentliga platser; maktförhållanden;

  Sammanfattning : In this thesis, theories regarding gender and spatial planning are applied to the comprehensive plan Fortuna och Hemgården in eastern Malmö. Independent of factors like class, ethnicity and age women experience lack of safety to a larger extent than men do. LÄS MER