Sökning: "Anne Magnusson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anne Magnusson.

 1. 1. Digitalisering av lågspänningsentreprenader i produktionsskedet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Jesper Magnusson; Gustav Bergström; [2017]
  Nyckelord :bim; digitalisering; utveckling; produktionsskedet; installatör; elentreprenad; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Digitalisering av lågspänningsentreprenader i produktionsskedet Författare: Gustav Bergström, Jesper Magnusson Handledare: Radhlinah Aulin, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Björn Dahlström, Eitech Electro AB Sead Behlic, Assemblin El AB Examinator: Anne Landin, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Problemställning: • Hur kan elinstallatören arbeta med BIM och digitalisering i produktionsskedet? • Hur fungerar digitalisering i praktiken mellan installatör och projektör? • Vilka krav måste elentreprenader ställa på modellen för att effektivisera digitalisering av projekt? Syfte: Syftet med denna rapport är att undersöka vilka krav på information som krävs i samband med att implementera BIM i produktionsskedet inom elentreprenader, samt att beskriva implementeringen av BIM i produktionsskedet för densamma. Metod: En deduktiv ansats i form av en litteraturstudie ligger till grund för den empiriska insamlingen av data. LÄS MER

 2. 2. Parental experiences when children are undergoing emergency surgery/Föräldrars upplevelser i samband med att deras barn genomgår en akut operation

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anne Magnusson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When a child is hospitalized, it is usually more than one person who needs attention – i.e. the child as well as its parents. The emergency ward environment and surgery rooms are unfamiliar and the parents feel anxious, insecure and uncertain about how to act. LÄS MER