Sökning: "Annica Elfstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annica Elfstrand.

  1. 1. Språkliga föreställningsvärldar : Ett utvecklingsinriktat arbete om berättelser och språkutveckling med drama som verktyg

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :Therese Fredriksson; Annica Elfstrand; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : På vår skola önskades det mer aktiviteter med drama och det fanns en avsaknad av berättelser och språkutvecklande aktiviteter. Vi valde att sammanföra berättelser och språkutvecklande aktiviteter genom att använda drama som verktyg till att utveckla elevernas språkliga uttryck. LÄS MER