Sökning: "Therese Fredriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Therese Fredriksson.

 1. 1. Språkliga föreställningsvärldar : Ett utvecklingsinriktat arbete om berättelser och språkutveckling med drama som verktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Therese Fredriksson; Annica Elfstrand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På vår skola önskades det mer aktiviteter med drama och det fanns en avsaknad av berättelser och språkutvecklande aktiviteter. Vi valde att sammanföra berättelser och språkutvecklande aktiviteter genom att använda drama som verktyg till att utveckla elevernas språkliga uttryck. LÄS MER

 2. 2. "Fixar jag till mig så kommer jag må bra" : En kvalitativ studie om kuratorers uppfattning om kroppsfixering hos unga kvinnor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sabina Sandberg; Therese Fredriksson; [2015]
  Nyckelord :Body fixation; counselors; young women; body ideals; body dissatisfaction; body control; body; Kroppsfixering; kurator; unga kvinnor; kroppsideal; missnöje över kroppen; kroppskontroll;

  Sammanfattning : This study examines counselors understanding of body fixation (alt: body image fixation) as a social problem among young women aged 15-25 years. Earlier research on this subject highlights the standards and ideals placed on the female body where happiness is associated with a slim body figure. LÄS MER

 3. 3. CSR-kommunikation ur ett konsumentperspektiv : En kvalitativ studie om kommunikation av CSR inom fast fashion - industrin, når kommunikationen fram till konsumenterna?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Susanne Eriksson; Emmy Fredriksson; Therese Linde; [2014]
  Nyckelord :CSR; fast fashion; communication; consumer behavior; awareness; CSR; fast fashion; kommunikation; konsumentbeteende; medvetenhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Being a Woman and Nothing Else : Analyzing women's limitations in Helon Habila's Waiting for an Angel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Therese Fredriksson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Man får göra vad man vill, men inte olämpliga saker". : En studie på begreppet fritid ur barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Therese Fredriksson; Kim Wiman; [2013]
  Nyckelord :Fritid; barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: I en tidigare kurs väcktes vårt intresse för att ta reda på vad begreppet fritid egentligen innebar för barnen idag.Barns fritid ser idag olika ut och så gör även deras syn på fritiden.Det har alltid funnits olika synsätt på vad fritid är och skall vara vilket har påverkat det pedagogiska arbetet inom fritidshemmet. LÄS MER