Sökning: "kroppsideal"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet kroppsideal.

 1. 1. ”Är du tjock så mår du inte bra men är du smal så mår du bra” : En kvalitativ studie om sociala mediers påverkan på unga kvinnors kroppsideal och självförtroende

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Caroline Danziger; Freja Litzén; [2019]
  Nyckelord :Unga kvinnor; sociala medier; kroppsideal; influensers;

  Sammanfattning : Sociala medier har på senaste fått ett uppsving i dagens samhälle. Det är allt fler individer som använder sig av sociala medier och det har visat sig vara unga kvinnor som är mest aktiva på nätet. LÄS MER

 2. 2. "Jag är nöjd med mig själv och så ska det vara" : En kvantitativ studie om elevers syn på kroppsideal

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Oscar Lang; [2019]
  Nyckelord :Idrott hälsa; Kroppsideal; Undervisning; Media;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ett samhällsproblem vilande på idrottsämnets axlar : Gymnasieelevers upplevelser av undervisning om kroppsideal i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anton Lidemar; Frida Odell; [2019]
  Nyckelord :Kroppsideal; undervisning; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers upplevelser av undervisning om kroppsideal och hur det har synliggjorts i kursen Idrott och hälsa 1 samt gestaltats av lärares arbete. För att undersöka detta har följande tre frågeställningar konstruerats: -       Hur beskriver elever med betyg A-C i Idrott och hälsa 1 att undervisning om kroppsideal framträtt i kursen? -       Hur beskriver dessa elever att läraren i Idrott och hälsa 1 talat om kroppen och arbetat med kroppsideal? -       Hur finner dessa elever att kroppsideal är ett väsentligt kunskapsområde inom ämnet Idrott och hälsa? Metod Studien genomfördes med en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats och bestod av sju semistrukturerade intervjuer av kvalitativ karaktär. LÄS MER

 4. 4. Hästböcker ur ett genusperspektiv : En kvalitativ studie om hur genus, kroppsideal och klass framställs i hästböcker för barn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maja Tegnelid; [2019]
  Nyckelord :genus; hästböcker; hästflickor; kroppsideal; klass; utseende;

  Sammanfattning : Hästböcker är en populär genre bland flickor. Syftet med studien är att undersöka hur genus representeras i fyra hästböcker. Studien undersöker även vilka normer som synliggörs utifrån kroppsideal, klass och utseende. LÄS MER

 5. 5. Balettkroppen som medel och mål : En etnologisk studie om balettdansares förståelse av kroppens betydelse

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Dulguun Lindmark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att undersöka kroppens betydelse inom baletten med hjälp av före detta balettelever samt professionella yrkesbalettdansare och deras berättelser om sina personliga erfarenheter och upplevelser av att dansa. Detta med hjälp av filosofen Iris Marion-Youngs resonemang och Judith Butlers genusteori. LÄS MER