Sökning: "genusvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 582 uppsatser innehållade ordet genusvetenskap.

 1. 1. När kvinnorna tog plats på caféerna : En etnologisk studie om jämställdhet under sekelskiftet 1900.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Maria Karlsson Lidberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kom ut och kom in : Hbtq-flyktingars trovärdiga och icke trovärdiga berättelser under asylutredningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Gabriel Sjöwall; [2021]
  Nyckelord :hbtq; flykting; asyl; Migrationsverket; berättelse; trovärdighet; narrativ analys; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker vilka erfarenheter, handlingar och omständigheter som hbtq-flyktingar inkluderar i sina asylberättelser under utredningar hos Migrationsverket och i migrationsdomstolarna, och vilka berättelser som uppfattas som trovärdiga respektive icke trovärdiga av asylhandläggare och domstolarna. Material består av domstolsmaterial från 10 asylärenden som åberopar fruktan för förföljelse på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck, samt intervjuer med två tidigare hbtq-flyktingar, en tidigare handläggare på Migrationsverket och ett offentligt biträde. LÄS MER

 3. 3. "Det kändes som att man var med i en rörelse. Särskilt när man fick så mycket mostånd." : En tematisk analys om hur identitet skapas via feministiska och antirasistiska rörelser i samtida Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Amanda Mikkola Jäghammar; [2021]
  Nyckelord :identitet; feminism; antirasism; identitetspolitik; identitetsskapande; feministisk intervjumetod;

  Sammanfattning : In this study, four informants who identify themselves as anti-racists and feminists were interviewed using a feminist interview method to find out how they build their identities via feminist and anti-racist movements in contemporary Sweden. The purpose was to see which factors they themselves describe affect their identity. LÄS MER

 4. 4. Läromedelsanalys i svenska : -Med fokus på andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Malin Andersson; [2021]
  Nyckelord :andraspråkselev; läsförståelse; lässtrategier; modersmål; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Att ha förmågan att kunna läsa och ha läsförståelse är i dagens samhälle en av de viktigastekunskaperna att behärska. I den svenska skolan finns det många elever som inte har svenskasom förstaspråk men som går i samma klass som förstaspråkselever och använder sammaläromedel. LÄS MER

 5. 5. A/Wakening, Healing and Caring in the Pandemic borderland(s): theorizing an Emancipating, Pleasurable and Restful Black Femme Form in Gender Studies

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Agnese Noah; [2021]
  Nyckelord :embodied; emotive; writing; femmebodimotive; femme; black; form; biomythography; choreopoem; intersectionality; rhizomatic; phenomenology; healing; caring; awake; awakening; wake; ocean; sea; queer; texture; borderland; swAfrican;

  Sammanfattning : In this study on form within the field of Gender and Fem(me)inist Studies I build on, and work with, works created by black women and femmes, as well as femmes and women of color to explore their ways of theorizing through form, as well as finding my own, with roots from all the beautiful experiments lived and written about by these folks. As I sketch out these theories and texts and bring them to the Swedish context in which I write I am breaking new ground for research on blackness, femme-inist theory and form as well as methodologies here. LÄS MER