Sökning: "Aurela Balaj"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aurela Balaj.

  1. 1. Universitetsstudier med dyslexi: erfarna universitetslärares perspektiv på undervisning och stöd

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Aurela Balaj; Sara Garib; [2021-08-10]
    Nyckelord :Dyslexi; Högre utbildning; Undervisning; Stöd; Tematisk analys; Dyslexia; Higher Education; Teaching; Support; Thematic analysis;

    Sammanfattning : The purpose of the study was to find out how university teachers' reason and act regarding adjustments and support for students with dyslexia. A qualitative method was used and data were collected via semi-structured interviews with seven university teachers at various universities and institutions in Sweden. LÄS MER