Sökning: "Avfallsförbränning"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Avfallsförbränning.

 1. 1. Logistiska utmaningar : Med avseende på radioaktivitet i anläggningar för avfallsförbränning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Therese Lantto; [2018]
  Nyckelord :Radioaktivt avfall; avfallshantering; strålning; radiakportal; värmeverk;

  Sammanfattning : The consultancy company Rejlers has been assigned by E.ON Värme in Norrköping to introduce detection of radioactivity on arriving waste. This is done by installing a detector that tracks radiation in the load of a truck. LÄS MER

 2. 2. Interaktioner mellan svavel, klor och kvicksilver vid avfallsförbränning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Bengtsdotter Karolina; [2018]
  Nyckelord :Mercury; flue gas; chlorine; sulfur; waste incineration; Kvicksilver; rökgas; klor; svavel; avfallsförbränning;

  Sammanfattning : Kvicksilver har länge varit ett populärt ämne i flertalet olika produkter på grund utav dess unika egenskaper. Detta har lett till en stor mängd av ämnet går att finna i olika produkter som förbränns i avfallsförbränning. LÄS MER

 3. 3. Metodutveckling för beräkning av växthusgasbalanser för avfallsverksamheter - En fallstudie av NSR AB:s verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Anna Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Växthusgasbalans; miljöpåverkan; avfall; återvinning; systemgräns; systemutvidgning; NSR; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av en kontinuerligt ökande handel och konsumtion har avfallshantering blivit en av nyckelkomponenterna i det utmanande arbetet mot ett hållbart samhälle. Växthusgasbalanser är användbart i bedömningen av miljöprestandan hos verksamheter med avfallshantering, och kan därav bistå med god vägledning i verksamheternas arbete mot en minskad klimatpåverkan. LÄS MER

 4. 4. Bildning och sulfatering av fluorider i aska vid förbränning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Karin Sandström; [2018]
  Nyckelord :Fluor; Fluorider; NaF; Avfallsförbränning; Sulfatering;

  Sammanfattning : I Sverige idag är förbränning av avfall med energiåtervinning den primära lösningen för avfall som inte återanvänds eller återvinns. Avfall innehåller en stor variation av material, och med det följer en del drifttekniska problem som kan uppstå i en panna, vilket begränsar pannans effektivitet. LÄS MER

 5. 5. Rökgasrening för småskalig avfallsförbränning i länder under utveckling : En kartläggning över föroreningar i rökgaser, deras uppkomst och hur de kan reduceras

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Anton Johansson; Axel Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Waste Incineration; Emission Standards; Combustion Techniques; Flue Gas Treatment; Avfallsförbränning; utsläppskrav; förbränningsteknik; rökgasrening;

  Sammanfattning : Företaget Againity AB har planer på att driftsätta avfallsförbränningsanläggningar i områden av världen där avfallsförbränning inte är särskilt vanlig. Againity står därför inför utmaningen att rena rökgaserna till godkända nivåer. LÄS MER