Sökning: "Axel Marcus"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Axel Marcus.

 1. 1. Hur en god användbarhet kan uppnås med avseende på navigerbarhet vid utvecklandet av en e-handel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Axel Ekenstierna; Sandra Färdig; Jonatan Harling; Malin Johansson; Marcus Lannhard; Oscar Moberg; Emma Rosén; Armin Walian; [2019]
  Nyckelord :usability; navigability; e-commerce; webb application; Användbarhet; navigerbarhet; e-handel; webbshop; webbapplikation;

  Sammanfattning : A survey, carried out and answered by students at Linköping University proved that 92.6% of the surveyees are interested in buying second-hand course literature. Numerous retailers exist for this market, however the problems with the solutions at the time of the survey are clear; lack of structure and absence of filtering and search functions. LÄS MER

 2. 2. Milling accuracy improvement of a 6-axis industrial robot through dynamic analysis : From datasheet to improvement suggestions

  Master-uppsats, KTH/MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet

  Författare :Peter Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Industrial robot; milling; 3D-printing; additive manufacturing; simulation; struc-tural analysis; dynamic modelling; accuracy improvement; configuration screen-ing; simulation automation; HyperWorks; Industrirobot; fräsning; 3D-printing; friformsframställning; simulation; strukturanalys; dynamisk modellering; förbättrad noggrannhet; kombinationsstudie; automatisk simulation; HyperWorks;

  Sammanfattning : The industrial robot is a flexible and cheap standard component that can becombined with a milling head to complete low accuracy milling tasks. Thefuture goal for researchers and industry is to increase the milling accuracy, suchthat it can be introduced to more high value added operations. LÄS MER

 3. 3. Angular VS ASP.NET : En framework-jämförelse av resursanvändning på mobila enheter.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Axel Göransson; Marcus Wall; [2018]
  Nyckelord :Angular; ASP.NET; Framework; Angular; ASP.NET; Framework;

  Sammanfattning : This essay has been done at Tekniska Högskolan in Jönköping. Today’s society is getting more and more digitalized and mobile. A growing percentage is using their smartphone to surf, shop or work. The growing market for mobile units has created new ways to develop web applications. LÄS MER

 4. 4. Skatter som instrument för implementering av politiska beslut

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marcus Svensson; Axel Fredlund; [2017]
  Nyckelord :Sockerskatt; Danmark; Mexiko; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this paper we examine the effects of the sugar tax. What makes it work? We have chosen to compare two cases where the tax has had different outcomes. In Mexico and Berkeley, the sugar tax has reduced consumption of sugar-sweetened products, but this is not the case in Denmark. LÄS MER

 5. 5. Skadeförekomst hos män och kvinnor inom CrossFit - en retrospektiv tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Marcus Jernberg; Niklas Jönsson; [2017]
  Nyckelord :CrossFit; Frekvens; Kön; Skador; Prevalen; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: CrossFit växer snabbt över hela världen och är en relativt ny träningsmetod, därför är de vetenskapliga studierna begränsade i området. Syftet med vår studie var att ta reda på förekomsten av skador hos män och kvinnor, lokaliseringen av skadorna och i vilket moment under CrossFit skadan inträffade. LÄS MER