Sökning: "Bärring"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Bärring.

 1. 1. Klimat- och kostnadsanalys över stålspont och släntning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Maria Bärring; Josefin Thoresson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Trafikverket har tillsammans med andra aktörer inom bygg- och anläggningssektorn bland annat satt upp som mål att utsläpp av växthusgaser ska minskas med 50 % år 2030 jämfört med år 2015. I anläggningsprojekt utgör transport av schaktmassor den största delen av utsläppen. LÄS MER

 2. 2. Tröskeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Anna Bärring; [2020]
  Nyckelord :Andlighet; sinnlighet; gränsland; tröskeln; religiös arkitektur; sekularisering; ljus; Lövholmen; Gröndal;

  Sammanfattning : Mellan den sinnesvidgande upplevelsen och vår ständigt pågående vardag existerar ett spännande gränsland. Ett gränsland där arkitekturen kan ha en stor inverkan, där arkitekturen kan skapa en plats för en spontan introspektion. En plats som inte har några inneboende förväntningar eller är kategoriserande. LÄS MER

 3. 3. Människan i centrum - En studie om klimatförändringars påverkan i stadsmiljöer med Helsingborgs stadskärna som fallstudieobjekt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Victor Bärring; [2019]
  Nyckelord :Urban planning; climate change; city center; adaptation; mobility; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to summarize some of the climate change related challenges for city centers in Sweden by using the city Helsingborg as an example. The approach is wide and includes three different dimensions: City planning, shopping in city centers and mobility. LÄS MER

 4. 4. Planerares och boendes resonerande kring bilism och cyklism i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Victor Bärring; [2016]
  Nyckelord :Helsingborg; bilism; Cyklism; attityd; samhällsplanering; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hardware Architectures for the Inverse Square Root and the Inverse Functions using Harmonized Parabolic Synthesis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Niclas Thuning; Tor Leo Bärring; [2016]
  Nyckelord :Approximation; Parabolic Synthesis; Newton-Raphson Metod; Inverse Square Root; Unary Functions; Elementary Functions; Second-Degree Interpolation; Arithmetic Computation; VLSI; ASIC; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis presents a comparison between implementations of the inverse square root function, using two approximation algorithms; Harmonized Parabolic Synthesis and the Newton-Raphson Method. The input is a 15 bit fixed-point number, the range of which is selected so that the implementation is suitable for use as a block implementing the inverse square root for floating-point numbers, and the designs are constrained by the error, which must be < 2^(-15). LÄS MER