Sökning: "layout"

Visar resultat 1 - 5 av 1230 uppsatser innehållade ordet layout.

 1. 1. Rörelseaktiviteter i förskolan utifrån förskollärares syn En Kvalitativ studie om förskollärares syn och kunskap om barnens rörelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Niyan Tahir; Teifa Qassab; [2020]
  Nyckelord :Movement activities; preschool teacher; preschool;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to map preschool teachers' views and knowledge about children's movement activities in preschool and to apply it to the paper's aim from the perspective of preschool teachers. The questions that form the basis of the study is based on pre-school movement activities and how the pre-school teacher's activities are applied. LÄS MER

 2. 2. Design av mönsterkort för kraftenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Simón Machuca Pilblad; [2020]
  Nyckelord :Printed circuit board; RC-filter; logical circuits; power unit; Printed circuit board; mönsterkort; RC-filter; logiska kretsar; kraftenhet;

  Sammanfattning : Denna rapport utreder möjligheten till en mönsterkortslösning för en kabelbaserad kraftenhet. Denna kraftenhet är en låda som består av flera komponenter som exempelvis kraftenheter för 24V, 100V, filter och motorstyrkort för två axlar samt kraftfördelning. Kablarna i enheten är tidskrävande och dessutom kostsamma. LÄS MER

 3. 3. Taluppfattbarhet för utrymningslarm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Denise Pettersson; Emma Lindh; [2020]
  Nyckelord :Taluppfattbarhet; Talöverföringsindex; Talat Utrymningslarm; Människors Beteende vid en Utrymningssituation; Utrymning; Perception av ljud; Maskeringseffekter; Lyssningstest Speech Intelligibility; Speech Transmission Index; Voice Evacuation Alarm; Evacuation; Human Behaviour in Fire; Speech Perception; Masking effects; Listening test; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Talade utrymningslarm installeras som en riskreducerande åtgärd i byggnader där det vistas personer som inte kan väntas ha god lokalkännedom. En grundförutsättning för att utrymningslarmet ska uppfylla sin riskreducerande effekt är att det är hörbart, därav är ett talöverföringsindex, STI, på 0,55 rekommenderat. LÄS MER

 4. 4. Inuti den svarta amorfen. Tankeexperiment för ett animerande utställningsrum i samtiden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Gustaf Adolfsson; [2019-02-14]
  Nyckelord :Exhibition; Gallery room; White Cube Aesthetics; Sensory Turn; Museum; Fotografiska;

  Sammanfattning : This essay essentially place itself within the recent and contemporary field of study, namely the sensory turn, when it sets out to theoretically synthesise and reason an exhibition room of today and tomorrow, the authors creation “the black amorphis” (den svarta amorfen). The goal is to elaborate on one way of how an exhibition room could be configured in order to transform the self experienced and observed “insecure spectator”, often featured in the so called “white cube”, into the “enthralled visitor”. LÄS MER

 5. 5. Methodology For Improving performance & Reliability In Low Voltage on-chip Memories

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Hamed Movahedimeimandi; [2019]
  Nyckelord :Low power memories; Assist technique; Voltage Boosting; Charge pump; Sense amplifier; Voting method.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Recent surveys show that on average about 70% of the area budget of the system on chip (SoC) is occupied by Static Random Access Memory (SRAM)s, with a capacity ranging from a few kilo-bits to tens of megabits. SRAM (static RAM or SRAM) is a type of electronic memory that uses bistable latching circuitry (flip-flop) to store each bit. LÄS MER