Sökning: "homofobi"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet homofobi.

 1. 1. Torka tårar med blågula handskar : en kritisk diskursanalys av fyra artiklar av Jonas Gardell utifrån teorin om homonationalism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Anjelika Kjellberg; [2019]
  Nyckelord :Homonationalism; nationalism; rasism; homofobi; kritisk diskursanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Jonas Gardell i fyra debattartiklar, publicerade i Expressen , förstärker och anknyter till idén om en svensk nationell identitet och historia. Uppsatsens frågeställningar är: Hur utmanas och reproduceras idéerna om en nationell identitet och historia i fyra av Jonas Gardells artiklar som publicerats mellan åren 2014 och 2018? Har det skett någon utveckling i utmanandet och reproduktionen av dessa nationalistiska idéer mellan dessa år? Gardell valdes utifrån den diskursiva makt han innehar, och årsspannet 2014-2018 valdes då detta är en tid då riksdagspartiet Sverigedemokraterna har växt och en majoritet av artiklarna som ska analyseras förhåller sig till detta. LÄS MER

 2. 2. Kärlek kan komma i alla färger : En kvalitativ undersökning av HBTQ-skildringar i svensk ungdomslitteratur samt deras didaktiska potential

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Alice Morelius; Andriette Engström; [2019]
  Nyckelord :HBTQ; sexualitet; ungdomslitteratur; didaktisk potential;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska ungdomsromaner från 2018 skildrar HBTQ-personer samt om dessa romaner kan användas i svenskämnets värdegrundsarbete i gymnasieskolan. Arbetssättet har varit en kvalitativ textanalys med ett queerteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. ”Homosexualitet är någonting hemskt och jag är på grund av det helt värdelös.” : Homosexuella personers upplevelser och hantering av minoritetsstress i Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Marcelina Malinowska; David Stolt; [2019]
  Nyckelord :lgbt; gay; lesbian; sexual orientation; microaggressions; internalized homophobia; hypervigilance; self-concealment; heteronormativity; heterosexism; stigmatization; prejudice; homonegativity; mental health; victimization; discrimination; exoticization; lgbt-community; thematic analysis; qualitative research; lgbt-research; hbtq; lesbisk; sexuell läggning; mikroaggressioner; internaliserad homofobi; hypervigilans; heteronormativitet; heterosexism; stigmatisering; fördomar; homonegativitet; psykisk ohälsa; utsatthet; diskriminering; exotifiering; hbtq-community; tematisk analys; kvalitativ forskning; hbtq-forskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna examensuppsats var att kvalitativt undersöka upplevelsen av minoritetsstress samt dess påverkan och hantering hos homosexuella i Sverige. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med tio personer i åldern 22 till 44 år, vars berättelser analyserades med hjälp av en tematisk analys. LÄS MER

 4. 4. Den Georgiska Paradoxen: En uppsats om homofobi och diffusion i Georgien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jonathan Lundborg; [2019]
  Nyckelord :Georgia; Homophobia; Division of labor; Global witness; Global repercussion; Hypermasculinity; Diffusion; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis addresses the Georgian paradox, a contradiction between liberal LGBTQ lawmaking and a public opinion with anti-LGBTQ attitudes. The paradox consists in the clash of globally formed formal rules and the more traditional informal institutions. The text focuses on credible explanations to the paradox. LÄS MER

 5. 5. HBTQ-frågor i äldreomsorgen är viktiga, men… : En studie om kunskap och inställning till HBTQfrågor bland personal i äldreomsorgen i Norrtälje kommun.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Jansson; [2019]
  Nyckelord :HBTQ; queerteori; heteronormativitet; kunskap; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Andelen av Sveriges befolkning som är 80 år eller äldre kommer öka kraftigt de kommande åren. Den generation som under de närmsta åren når en hög ålder och därmed får ett behov av vård och omsorg förväntas vara öppna med sin sexuella läggning. LÄS MER