Sökning: "lesbisk"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet lesbisk.

 1. 1. Vikten av personliga berättelser i den politiska kontexten - Lesbisk aktivism i popmusik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Emilie Sand; [2020-07-06]
  Nyckelord :politisk musik; komponerande; låtskrivande; personligt; tillhörighet; berättande; HBTQ; aktivism;

  Sammanfattning : I denna studie utforskas konstnärskap ur ett aktivistiskt perspektiv. Med fokus på lesbisk ochhomosexuell aktivism i popmusik, undersöks och diskuteras betydelsen av personligaberättelser i musik med samhällsförändrande syfte... LÄS MER

 2. 2. ”FLATOR HAR EN TENDENS ATT BLI SKUNKIGA OCH DASSIGA I VERKLIGHETEN” - En kritisk diskursanalys av synen på den icke-heterosexuella kvinnan och dess uttryck på Flashback Forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecka Djärv; [2020-02-24]
  Nyckelord :Flashback; icke-heterosexualitet; socialkonstruktivism; diskurs; genus;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att förstå, analysera och undersöka hur bilden av kvinnlig icke-heterosexualitet konstrueras och framställs på Flashback Forum. Insamlat material bestod av 355 inlägg från tre skilda diskussionstrådar, vilka berörde kvinnlig vänskap, uppfattningar om homosexuella män kontra homosexuella kvinnor samt diskussioner kring boken ”En liten handbok i konsten att bli lesbisk”. LÄS MER

 3. 3. Att röra sig framåt : En studie om lesbiska orienteringar i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Etnologi

  Författare :Josef Norin; [2020]
  Nyckelord :Queerfenomenologi; HBTQ; Lesbisk; Queer; Stockholm;

  Sammanfattning : From a queer phenomenological perspective, this study has examined how lesbian couples relate to a sexualized geography and what strategies they utilize to move in different spaces of the public domain in Stockholm, Sweden. The empirical material that forms the basis of this study consists of three semi-structured interviews conducted with three lesbian couples of different ages and backgrounds. LÄS MER

 4. 4. BARA FÅ VARA : En kvalitativ studie om en lesbisk bokcirkels identitetsstärkande läspraktiker

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Lundgren; Tova Äng; [2020]
  Nyckelord :lesbisk; bokcirkel; bibliotek; HBTQ; social läsning; lesbisk litteratur; narrativ;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är undersöka en lesbisk bokcirkels identitetsstärkande potential. Vi undersöker vad deltagarna får ut av läsningen av lesbisk litteratur och vad de önskar se i litteraturen. Vidare diskuteras vilka sociala funktioner en lesbisk bokcirkel kan fylla för deltagarna och vilken roll läsningen har i detta. LÄS MER

 5. 5. Den kvinnliga blicken och åtrån i fokus. En kvalitativ studie som belyser hur filmerna Carol och Portrait of a Lady on Fire ses utifrån ”blickens glasögon”.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Isabella Sjöstedt; [2020]
  Nyckelord :den kvinnliga blicken; den manliga blicken; filmanalys; Carol; Portrait of a Lady on Fire; lesbisk; blick; fantasi; åtrå; representation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att belysa representation av lesbisk åtrå i film. Filmerna jag har tittat på är Carol och Portrait of a Lady on Fire, där jag undersökt huruvida begreppen the male gaze och the female gaze visar sig i filmerna. LÄS MER