Sökning: "memes"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet memes.

 1. 1. Game of Thrones som identitet : En studie om hur en tv-serie blir till ens identitet i en Facebookgrupp

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Alexandra Örn; Hanna Svanberg; [2019]
  Nyckelord :Facebook; convergence; participant culture; identity creation; qualitative content analysis; Game of Thrones; Facebook; konvergens; deltagarkultur; identitetsskapande; innehållsanalys; Game of Thrones;

  Sammanfattning : Denna studien har analyserat hur fansen till den slutna Facebookgruppen “Game of Thronesdiscussions” skapar sig en identitet efter serien Game of Thrones. För att kunna ta reda pådetta har 48 kommentarer, inlägg och memes valts ut och sedan analyserats utifrån metodenkvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Not like other girls? : en kvalitativ undersökning av förhandlingen av femininitet i digitala feministiska miljöer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecka Johansson; Fanny Lindén; [2019]
  Nyckelord :Femininitet; feminism; postfeminism; digitala miljöer; sociala medier; memes; Reddit; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur femininitet förhandlas i digitala feministiska miljöer genom en fallstudie av Redditforumet r/notliketheothergirls. På forumet, som har en påstådd feministisk prägel, publicerar redditanvändare en grupp uppmärksammade memes som benämns notlikeothergirls-memes i syfte att diskutera och kritisera dessa. LÄS MER

 3. 3. Beyond the "lulz" : audience engagement with political memes in the case of Indonesia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Lestarini Saraswati Hapsoro; [2018]
  Nyckelord :audience engagement; citizenship; civic engagement; civic agency; civic cultures; democracy; election memes; Pilkada DKI; political memes; political discourse; political dissent; Setya Novanto; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores the roles of Internet memes as a form of contemporary political discourse in Indonesia from the individual perspective of audience members. In-depth qualitative interviews with fourteen Indonesian young adults were conducted to understand the ways in which they engage and create meaning of political memes, allowing for a closer examination on the media’s potential for contribution to civic cultures. LÄS MER

 4. 4. The Relationship Between Brand Related UGC and CBBE : An Internet Meme Experiment

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Joseph Hallgren; Kristján Sigurbjörnsson; Twan Black Jr.; [2018]
  Nyckelord :Internet Meme; Brand Equity; CBBE; User Generated Content; UGC; Experiment;

  Sammanfattning : Background: The modern day era of the Internet gave birth to the growing phenomenon of Internet memes (IM), a type of online user generated content (UGC) (Gangadharbatla, 2008). Now marketers have begun researching the relationship between UGC and consumer based brand equity (CBBE) (Christodoulides et.al, 2012; Rachna and Khajuria, 2017). LÄS MER

 5. 5. EN MEME SÄGER MER ÄN TUSEN ORD : Memes som opinionsverktyg i onlinefeminismens händer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Lina Lundberg; Fanny Lövbom; [2018]
  Nyckelord :memes; feminism; online feminism; radical feminism; participatory culture; remix culture; social constructivism; critical discourse analysis; the political sphere; memes; feminism; onlinefeminism; radikalfeminism; deltagarkultur; remixkultur; socialkonstruktivism; socialkonstruktionism; kritisk diskursanalys; den politiska sfären;

  Sammanfattning : Drawing upon the opportunity that the Internet and social media provides anyone with internet access to create, consume, publish and produce digital content, this study aims to examine one of the new means of communication. In today’s digital society creating content and communicating across boarders is easier than ever, but actually getting the point across is not – with an evergrowing number of posts, users and sites there is a struggle close the gap between posting a message and actually having it noticed. LÄS MER