Sökning: "machokultur"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet machokultur.

 1. 1. A licence to drive, is not a licence to drive like James Bond : En kvalitativ textanalys av två bilscener från filmen Spectre, ur ett machokultursperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Dora Blidovic; Josefine Olsson; [2019]
  Nyckelord :Machokultur; män; populärkultur; James Bond; film; bilkörning;

  Sammanfattning : This study focuses on how the popular culture maintains the so called macho culture through the action character James Bond. The macho culture imposes an unhealthy demand for men to be masculine, which affects their mental health. The two longest car scenes are examined in the latest Bond movie Spectre (2015). LÄS MER

 2. 2. Acceptans eller Ignorans? : En studie om upplevelsen av psykisk ohälsa och rådande attityder inom svensk ishockey

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Rickard Eriksson; Evelina Johansson; [2019]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; sårbarhet; machokultur; maskulinitet; tabu; ishockey; idrott; idrottsvetenskap; hockey; hälsa;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till en granskning av synen på psykisk ohälsa inom svensk elitishockey för herrar. Empiriskt bygger studien på en kombination av kvantitativ- och kvalitativ data, i form av en onlinebaserad enkätstudie med 456 respondenter, intervju med en representant från Svenska Ishockeyförbundet, samt analyser av intervjuer med svenska ishockeyspelare som öppet berättat om deras erfarenheter av psykisk ohälsa i media. LÄS MER

 3. 3. "Nu spelar man för någonting, inte bara för att ha kul..." : En studie om hur ungdomsverksamheten i en förening påverkar unga pojkars beslut om att sluta eller fortsätta spela ishockey

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Johanna Dahlén; [2019]
  Nyckelord :Talangutveckling; avhopp; selektering; machokultur; beslutsprocess; ishockey;

  Sammanfattning : Alla föreningar jobbar annorlunda med elit- och breddverksamhet. Syftet med den här studien är att se hur ungdomsverksamheten i en ishockeyförening påverkar ungdomarnas beslut om att fortsätta eller sluta. LÄS MER

 4. 4. UTANFÖRSKAP,MACHOKULTUR OCHVARUMÄRKET FÖRORTEN : En kvalitativ analys av svenska hiphoptexter

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Felicia Hjoberg; [2018]
  Nyckelord :hip hop; the Projects; socially stigmatized areas; territorial stigmatization; macho culture; branding; Swedish of the Projects.; hiphop; förort; socialt utsatta områden; territoriell stigmatisering; machokultur; varumärkesbyggande; förortssvenska.;

  Sammanfattning : Svensk hiphop är en växande genre som kan tolkas ha koppling till socialt utsatta ytterstadsområden. Syftet med föreliggande arbete är att kartlägga och analysera innehållet i utvalda svenska hiphoplåtar. I studien analyserades svenska hiphoptexter i form av två delstudier. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmiljö i relation till könsfördelning i byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Jakob Engström; Helena Markstedt; [2018]
  Nyckelord :Machokultur; Genus; Jämställdhet; Säkerhetsbeteende;

  Sammanfattning : There are presently a number of projects that aim to minimize the number of work related accidents on construction sites in Sweden. The industry has one of the highest number of accidents as well as the highest number of work related deaths. What causes these accidents varies and there are several action plans to overcome them. LÄS MER