Sökning: "Bernhard Bulai"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bernhard Bulai.

 1. 1. ”Vi söker dig som…”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Bernhard Bulai; Elin Lundquist; [2023-10-24]
  Nyckelord :Fritidshem; Lärare i fritidshem; Profession; Kompetens; Kunskapsbas; Platsannonser; Omsorgsuppdrag;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur lärare i fritidshem konstrueras i platsannonser med utgångspunkt i de kompetenser som där skrivs fram för professionen. I studien används en kvalitativ innehållsanalys i bearbetningen av det empiriska materialet vilket består av 50 platsannonser. LÄS MER

 2. 2. Drama i relation till värdegrunden : En intervjustudie om värdegrund- och dramaarbete på förskolor i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Bulai; Bernhard Stauffer; [2016]
  Nyckelord :Drama; värdegrund; förskola; förskolans läroplan; pedagogik.;

  Sammanfattning : Alla förskolor i Sverige har en gemensam läroplan som beskriver en värdegrund som ska vara grund i den dagliga verksamheten men hur arbetet ska gå till benämns inte. Drama är en metod som har visat positiva effekter och kan därför vara ett sätt för det praktiska arbetet med värdegrunden (Szecsi, 2008). LÄS MER