Sökning: "Omsorgsuppdrag"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Omsorgsuppdrag.

 1. 1. ”Var ska omsorgen få plats?” : En studie kring förskollärares syn på sitt omsorgsuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Karl Mårtensson; [2024]
  Nyckelord :Preschool; Curriculum theory; Care; Preschool teacher; Educare; Förskola; Läroplansteori; Omsorg; Förskollärare; Educare;

  Sammanfattning : Förskolan har varit och är en omsorgsinstitution där verksamma i förskolan bedriver omsorg i många olika former. Det kan vara allt från att knyta ett par skor till att prata om bilbarnstol med en vårdnadshavare; och allt där emellan. Omsorg definierar förskolan och vad förskolan har för uppdrag och uppgift i samhället. LÄS MER

 2. 2. ”Vi söker dig som…”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Bernhard Bulai; Elin Lundquist; [2023-10-24]
  Nyckelord :Fritidshem; Lärare i fritidshem; Profession; Kompetens; Kunskapsbas; Platsannonser; Omsorgsuppdrag;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur lärare i fritidshem konstrueras i platsannonser med utgångspunkt i de kompetenser som där skrivs fram för professionen. I studien används en kvalitativ innehållsanalys i bearbetningen av det empiriska materialet vilket består av 50 platsannonser. LÄS MER

 3. 3. Omsorg i förskolan - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Johan Bergsmark; [2023-10-19]
  Nyckelord :Omsorg; förskola; lärande; beröring;

  Sammanfattning : Svensk förskola har en lång historia av omsorg och även idag har förskolan ett omsorgsuppdrag även om det ofta poängteras att omsorgen ska bilda helhet med lärande och utveckling i den s.k. EduCare-modellen. Trots detta oroar sig flera forskare för att omsorgen tappar mark i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Undervisning i fritidshem utifrån lärande och omsorg : Pedagogernas perspektiv på fritidshemmets pedagogiska uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Agata Amein; [2023]
  Nyckelord :fritidshem; lärandeuppdrag; omsorgsuppdrag; fenomenologi; empirisk fenomenologi;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka vilken syn pedagoger verksamma i fritidshem har på sitt lärande och omsorgsuppdrag samt hur de upplever barnens förutsättningar till allsidig utveckling påverkas om pedagogerna lägger ett större fokus på det ena eller det andra uppdraget. Det empiriska materialet baseras på intervjuer med sex pedagoger verksamma i fritidshem från två olika skolor där Pedagog 1 och 2 kommer från en skola medan Pedagog 3 – 6 kommer från en annan. LÄS MER

 5. 5. Ambitionerna och dess möte med realiteten : En kvalitativstudie om fritidspersonalens syn på det relationsskapande arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lina Falk; Alex Sjöstrand; Emil Pehrsson; [2023]
  Nyckelord :Relationsskapande; ambitioner; tillit; trygghet; självkännedom; förutsättningar; kompromissa; be om hjälp;

  Sammanfattning : Studien lyfter fritidspersonalens ambitioner gällande det relationsskapande arbetet med eleverna i verksamheten. Forskning beskriver fritidspersonalens omsorgsuppdrag som en helhet där barnen på fritidshemmet skall känna sig trygga och utveckla goda relationer. LÄS MER