Sökning: "Binokulär refraktion"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Binokulär refraktion.

 1. 1. Brytningsfelfördelning och den ackommoderande funktioner i en grupp av 8-21 år Mellanösternpersoner i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Hussein Khudaida; [2019]
  Nyckelord :Att göra jämförelse mellan prevalens myopia bland barn i åldern 8-21 år i Mellanöstern och svenska barn.;

  Sammanfattning : Syfte: För att undersöka förekomsten av brytningsfel i ett prov i Mellanösternpersoner i åldrarna 8-21 år som bor i Sverige samt för att utvärdera den ackommoderande funktioner i denna grupp och jämföra den med de normativa data. Metod: Studien utfördes från den 1 april till 30 april i Norrköping / Sverige. LÄS MER

 2. 2. Visusförändring med sfärisk korrektion hos hjälpsökande människor i Mexiko

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Maria Sandström; [2017]
  Nyckelord :Visus; sfärisk korrektion; synnedsättning; Mexiko;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur avståndsvisus och andelen synnedsättningar i en hjälpsökande mexikansk population förändras med sfärisk korrektion. Vidare syftade studien även till att undersöka om det fanns någon skillnad i avståndsvisus mellan olika åldersgrupper samt mellan stads- och landsbygdsområden. LÄS MER

 3. 3. Förekomsten av refraktionsfel hos befolkningen mellan 10-35 år i Guatemala

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Louise Finnman; [2016]
  Nyckelord :Prevalens; refraktionsfel; hyperopi; myopi; närarbete;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka förekomsten av hyperopi och myopi hos personer mellan 10-35 år i Guatemala. Samt att undersöka förekomsten av refraktionsfel bland olika yrkesgrupper. Material och metod: Studien utfördes från den 28 mars till 9 april i Guatemala under en resa med Vision For All. LÄS MER

 4. 4. Prevalens av horisontella avståndsforier och avståndstropier bland hjälpsökande i Ghana

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Elin Asplund; [2016]
  Nyckelord :Strabism; prevalens; fori; tropi; Ghana; Afrika;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka prevalensen av avståndsforier och avståndstropier bland hjälpsökande i Ghana under en resa med hjälporganisationen Vision For All. Metod: Vid behov utfördes en enkel binokulär refraktion för att finna den bästa sfäriska ekvivalenten. LÄS MER

 5. 5. Rumsbelysningens betydelse för refraktionen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Frida Thelandersson; [2015]
  Nyckelord :Binokulär refraktion; rumsbelysning; subjektiv refraktion; pupillstorlek;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studien var att undersöka om rumsbelysningen hade någon betydelse för resultatet av den binokulära subjektiva refraktionen. Metod: I den här studien deltog 30 personer med en medelålder på 22±2 år. LÄS MER