Sökning: "Zaid Nackshbandi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zaid Nackshbandi.

  1. 1. Bilden av islam och muslimer i svensk press

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Nizamettin Eti; Zaid Nackshbandi; [2007]
    Nyckelord :Islam; Muslimer; Media; Dagspress; Sverige;

    Sammanfattning : Studien handlar om hur islam och muslimer har framställts i svensk dags- och kvällspress ledarsidor under perioden 2004-01-01 och 2007-01-01. I undersökningen ingår tidningarna, DN, SvD, Expressen, Aftonbladet, GT samt KvP som tillsammans bidrar med 179 ledarsidor. LÄS MER