Sökning: "synnedsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet synnedsättning.

 1. 1. Skattning av KASAM hos elitidrottare med respektive utan funktionsnedsättning : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Carolina Ingesson; [2020]
  Nyckelord :SOC; Sence of coherense; Aaron Antonovsky; KASAM; Känsla av sammanhang; Aaron Antonovsky; Funktionsnedsättning; Elitidrottare; Psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka eventuella skillnader i skattning av Aaron Antonovskys KASAM - känsla av sammanhang, hos elitidrottare med funktionsnedsättning respektive utan funktionsnedsättning. Frågeställningarna var följande: ”Finns det en skillnad i skattning av KASAM hos elitidrottare med respektive utan funktionsnedsättning?”, ”Påverkas KASAM-skattningen av typen av funktionsnedsättning (synnedsättning eller rörelsehinder)?”, ”Kommer en skillnad i skattningen ses hos komponenterna meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet mellan elitidrottare med respektive utan funktionsnedsättning”? Metod: Denna studie är en kvantitativ studie som genomfördes i form av en enkätundersökning. LÄS MER

 2. 2. Prevention i samband med graviditetsdiabetes : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Laila Andersson; Cemile Oskarsson Is; [2019]
  Nyckelord :graviditetsdiabetes; prevention; typ 2 diabetes; motivation; kunskap; livsstilsförändringar; stöd;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom som ökar i västvärlden. I Sverige är det uppskattningsvis fyra procent av befolkningen som har sjukdomen. Att få diabetes typ 2, innebär en riskökning att drabbas av för tidig död, komplikationer såsom stroke, hjärtinfarkt, njursvikt, nervskador och allvarlig synnedsättning. LÄS MER

 3. 3. Livet med synnedsättning : Upplevelser av att leva med nedsatt syn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Nergård; Josefin Nguyen; [2019]
  Nyckelord :Activities of daily living; feelings; experience; vision disorders; visual impairment; Aktiviteter i det dagliga livet; känslor; synnedsättning; synskada; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ögonsjukdomar och nedsatt syn är ett folkhälsoproblem som förväntas att öka runt om i världen. Den främsta orsaken till synnedsättning och blindhet är ögonsjukdomar där några av de vanligaste är katarakt, åldersrelaterad makuladegeneration, glaukom och retinopati. LÄS MER

 4. 4. Marrakechfördragets införlivande i svensk rätt - Stärkta rättigheter och ökad tillgänglighet, eller en kraftlös symbol — En analys av 2018 års ändring av upphovsrättslagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Jester; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; folkrätt; upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to examine the amendment to the law (1960:729) on copyright for literary and artistic works as of SFS 2018:1099. The purpose was also to examine whether this amendment has taken into sufficient consideration the international principles for the protection of human rights for people with disabilities, or if the alteration has been of a mostly symbolic nature. LÄS MER

 5. 5. Ögonsjuksköterskans uppfattning av faktorer som påverkar diabetespatienters följsamhet till ögonbottenfotografering.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Ranedel; Eva-Lotta Ottosson; [2019]
  Nyckelord :Diabetes; diabetic retinopathy; fundus photography; ophthalmic nurse; phenomenography.; Diabetes; diabetesretinopati; fenomenografi; ögonbottenfotografering; ögonsjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetesretinopati är den vanligaste ögonsjukdomen hos personer med diabetes och är en ledande orsak till synnedsättning och blindhet världen över. Patienter som har diabetesretinopati kan vara symptomfria och patienten märker inte att han/hon är drabbad. LÄS MER