Sökning: "synnedsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet synnedsättning.

 1. 1. Prevention i samband med graviditetsdiabetes : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Laila Andersson; Cemile Oskarsson Is; [2019]
  Nyckelord :graviditetsdiabetes; prevention; typ 2 diabetes; motivation; kunskap; livsstilsförändringar; stöd;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom som ökar i västvärlden. I Sverige är det uppskattningsvis fyra procent av befolkningen som har sjukdomen. Att få diabetes typ 2, innebär en riskökning att drabbas av för tidig död, komplikationer såsom stroke, hjärtinfarkt, njursvikt, nervskador och allvarlig synnedsättning. LÄS MER

 2. 2. Användbarhet för synskadade inom digitala underhållningstjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elmir Karic; Thomas Nordqvist; Tim Rosenqvist; [2018]
  Nyckelord :Usability; Usability Evaluation; Visually Impaired; Digital Entertainment Services; Användbarhet; Användbarhetsutvärdering; Synskadade; Digitala underhållningstjänster;

  Sammanfattning : I takt med att streaming, eller "strömning" som det heter på svenska, av filmer, serier och musik ökar i popularitet runt om i världen så är användbarhet en aspekt som får allt större betydelse vid utformning och design av olika tjänster. Det räcker inte med att enbart erbjuda åtråvärda tjänster och funktioner, de måste också presenteras som lättförståeliga och vara lättanvända. LÄS MER

 3. 3. En annan syn på livet : Äldres upplevelse av att leva med grav synnedsättning

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rose-Marie Demker; Ida Sterki Evergren; [2018]
  Nyckelord :Elderly; experience; personcentered care; vision loss; Personcentrerad vård; synnedsättning; upplevelse; äldre;

  Sammanfattning : Att som äldre drabbas av grav synnedsättning påverkar livet på olika sätt och för ögonsjuksköterskan blir det viktigt att förstå dessa patienters upplevelser. Syftet var att undersöka äldres upplevelser av att drabba av åldersrelaterade ögonsjukdomar som ger en kraftigt nedsatt syn. LÄS MER

 4. 4. Att stödja och undervisa elever med svår synnedsättning eller blindhet i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Xuan-Phung Lai; [2018]
  Nyckelord :anpassade läromedel; blindhet; elever; grundskola; matematik; svår synnedsättning; synskadade; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur lärare kan stödja och undervisa grundskoleelever med svår synnedsättning eller blindhet i deras arbete med matematik. Jag konkretiserar syftet med hjälp av följande frågeställningar: • Vad innebär svår synnedsättning eller blindhet? • Vilka anpassade läromedel brukar lärare använda sig av för att stödja elever som har svår synnedsättning eller som är blinda i deras arbete med matematik? • Vad finns det för undervisningsstrategier som lärare kan använda sig av i undervisningen för att stödja dessa elevers arbete med matematik? Metoden utgjordes av en informationssökningsprocess, med informationssökning både i bibliotekets databaser och på nätet för att finna relevant forskning. LÄS MER

 5. 5. Kompetens eller hinder? : Uppfattningar om funktionsnedsättning hos arbetsgivare inom högskolesektorn

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Belmina Koca; [2018]
  Nyckelord :Arbetsförmåga; Arbetsgivare; Myndigheter; Universitet;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien behandlar arbetsgivares erfarenheter, kunskaper och uppfattningar gällande anställning av personer med funktionsnedsättning, främst fysisk. Fem olika universitet studeras utifrån frågeställningar om påverkansfaktorer, hinder samt representanternas kompetenser, kunskaper och kännedom om insatser från samhället. LÄS MER