Sökning: "Bullerpåverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Bullerpåverkan.

 1. 1. An indicative case-control study of noise perception due to environmental noise sources

  Master-uppsats, KTH/Marcus Wallenberg Laboratoriet MWL

  Författare :Marcus Johansson ; [2020]
  Nyckelord :Noise perception; Psychoacoustics; Environmental noise; Bullerpåverkan; Psykoakustik; Samhällsbuller;

  Sammanfattning : The subject of the thesis was proposed by the acoustic consultancy firm Brekke & Strand, which is of relevance for their additional understanding and development of services and contribution to robust solutions. The aim with this thesis is to give indicative results and to dig deeper into the relation between environmental noise and the perception of the same, specially focusing on construction related noise but also permanent noise sources that originates from infrastructure. LÄS MER

 2. 2. ljudstörning från trafiken : Essingeleden, Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Faten Almubareki; [2019]
  Nyckelord :Buller; bullerpåverkan; riktvärden; ekvivalentljudnivå; maximalljudnivå; bullerdämpning; mätningar; beräkningar; tyst sida;

  Sammanfattning : The purpose of this degree project is to investigate noise problems for residential areas close to roads with very intense traffic. The area Lilla Essingen in Stockholm has been investigated and most focus is on noise measurements outdoors and different measures for noise reduction in the area. LÄS MER

 3. 3. Sigtunas platsidentitet och planering : En studie om hur en kommun hanterar platsidentitet i sin översiktsplan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Blomberg Josefine; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar hur en kommun hanterar platsidentitet i sin översiktsplan. Frågeställningarna var att se vilka värdeord kommunen kopplar till Sigtuna idag och vilka värdeord som kopplas till det framtida Sigtuna, samt se vilka konflikter som kan urskiljas mellan kommunens olika mål. LÄS MER

 4. 4. BULLERPROBLEM INTILL MOTORVÄGAR : Kartläggning av bullernivåer vid Kopparlunden intill E18 i Västerås

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Bzhar Azad Hammad; Saja Kadom; [2018]
  Nyckelord :buller; bullerpåverkan; motorväg; Riktvärde; avsteg; Trafik; ekvivalent ljudnivå; tyst sida; beräkningar; utrymningskorridor;

  Sammanfattning : This degree project illustrates today's noise problems caused by high-speed highways.  The area that has been studied is Kopparlunden along the E18, in Västerås which reflects a long and unique industrial history from the late 1800's. LÄS MER

 5. 5. Noise impact - a liveable or unbearable disturbance - A case study in noise impact during the construction phase of Citybanan and Norra länken.

  Master-uppsats, KTH/Miljöbedömning och -förvaltning

  Författare :Caisa Strömberg; [2011]
  Nyckelord :Noise impact; Mitigation measures; Third party; Noise exposure;

  Sammanfattning : Noise is today defined as an unwanted sound that invades the lives of many people in their homes and at work. During a construction phase a large amount of noise is generated that often leads to community complaints. The construction business has to face this issue today when larger infrastructure projects are performed in highly dense areas. LÄS MER