Sökning: "COVID 19 vård"

Visar resultat 1 - 5 av 287 uppsatser innehållade orden COVID 19 vård.

 1. 1. 15-minutersstaden i Göteborg. En studie av fotgängarens tillgänglighet och samvariationen med den byggda miljön och boendesegregation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anton Melén; Victor Madsen; [2023-06-27]
  Nyckelord :“Tillgänglighet”; “Gångbarhet”; “15-minutersstaden”; “Urbana sociala funktioner”; “Segregation”; “Gentrifiering”; “Mobilitet”; “Närhet”; “Vård och Omsorg”; “Handel”; “Utbildning”; “Underhållning”; “Rekreation”; “Accessibility”; “Walkability”; “15-minute city”; “Urban social functions”; “Segregation”; “Gentrification”; “Mobility”; “Proximity”; “Healthcare”; “Commerce”; “Education”; “Entertainment”; “Recreation”;

  Sammanfattning : I skenet av Covid-19 pandemin och ett ökat fokus på närområdets serviceutbud har begreppet 15-minutersstaden (FMC) tillämpats i flera städers urbana planering. FMC syftar till att öka tillgängligheten till grundläggande funktioner i stadens närområden för att invånare ska uppnå social hållbarhet och livskvalitet. LÄS MER

 2. 2. PATIENTERS UPPLEVELSE AV ISOLERINGSVÅRD VID INFEKTIONSSJUKDOMAR En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Boulwen; Hanna Persson; [2023-06-26]
  Nyckelord :Isoleringsvård; patienter med infektionssjukdomar; somatisk slutenvård och upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns olika skäl till att patienter vårdas i isolering. Infektionskänsliga patienter med nedsatt immunförsvar kan behöva skyddas från att bli smittade och patienter som bär på smittsamma sjukdomar behöver isoleras för att inte sprida smitta vidare. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans perspektiv av covid-19 pandemins påverkan på patientsäkerheten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Michaela Enered; Jenny Malm; [2023]
  Nyckelord :Covid-19; experience; nurse; patient safety; Covid-19; patientsäkerhet; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: SARS-CoV-2 är ett nytt virus som framkallar infektionssjukdomen covid-19. Covid-19 är en luftvägsinfektion med risk för ett allvarligt sjukdomsförlopp som kräver omfattande och komplex omvårdnad. SARS-CoV-2 utlöste 2019 en pandemi som utmanade vården och påverkade patientsäkerheten. LÄS MER

 4. 4. I SPÅREN AV EN PANDEMI : En allmän litteraturöversikt av anestesipersonalens erfarenhet av deras arbete med patienter under COVID-19 pandemin

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lisa Bergdahl; Peri Salehi; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på vårdavdelningar på sjukhus under COVID-19 pandemin : En allmän litteraturöversikt

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Åling; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER