Sökning: "Camilla Dahlström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Camilla Dahlström.

 1. 1. Mellan stolarna : En studie om problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Camilla Edin; Britt Dahlström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vägen  tillbaka  efter  stressrelaterad  psykisk  ohälsa : Arbetsterapeuters  erfarenheter  av  naturbaserad  rehabilitering  för  återgång  till  sysselsättning

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Maria Dahlström; Camilla Davidsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Vi är drabbade båda två" : En litteraturstudie om föräldrars upplevelse i samband med ett missfall

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Camilla Forsgren; Sacha Dahlström; [2014]
  Nyckelord :Miscarriage; experience; parents; partner; nurse; Missfall; upplevelse; föräldrar; partner; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missfall är en vanlig komplikation i samband med en graviditet. Orsaken till missfall är flera och under ett pågående och hotande missfall finns ingen förhindrande behandling. Händelsen är ofta fysiskt odramatisk, men kan påverka föräldrarna emotionellt. LÄS MER