Sökning: "Centrala exekutiven"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Centrala exekutiven.

 1. 1. Svagt arbetsminne - orsaken till matematiksvårigheter?

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Aina Andersson; Ing-Marie Persson; [2013]
  Nyckelord :matematik; arbetsminne; matematiksvårigheter; arbetsminnestest;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att se om det finns ett samband mellan matematiksvårigheter och elevens arbetsminne. Utifrån ett befintligt resultat från screeningtest valdes 19 elever ut med matematiksvårigheter, och ytterligare 20 som kontrollgrupp. Därefter genomfördes arbetsminnestester samt test av antalsuppfattning. LÄS MER

 2. 2. Att hantera vad och var samtidigt : Är det befogat att fraktionera den epiepisodiska bufferten från den centrala exekutiven i arbetsminnet?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Åsa Wrede; [2006]
  Nyckelord :Episodiska bufferten; Centrala exekutiven; exekutiva funktioner; arbetsminne; bildbaserat test;

  Sammanfattning : I studien har två experiment utförts med tyngdpunkt på arbetsminnets komponenter. Experimenten utgår från Baddeleys teori om arbetsminnet som är uppdelat på exekutiva funktioner för kontroll av olika undersystem, en fonologisk loop för auditiv information, ett visuospatialt skissblock för visuell information och en episodisk buffert för integrering av olika typer av information. LÄS MER