Sökning: "exekutiva funktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden exekutiva funktioner.

 1. 1. Motorisk planering hos barn och vuxna : - associationer med motor imagery och exekutiva funktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Miranda Lidwall; Josefin Jonson Ögren; [2019]
  Nyckelord :motorisk planering; motor imagery; end-state comfort; exekutiva funktioner;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte motorisk planering hos vuxna (20-27 år) och barn i nio till tio års ålder samt dess associationer med Motor Imagery (MI), den interna representationen av en handling. Detta genom att undersöka skillnader hos barn och vuxnas förmåga att planera motoriska handlingar i form av MI och end-state comfort effekter (ESC). LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet som hälsofrämjande åtgärd vid utmattningssyndrom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Julina Ehn; Gabriella Varas Monsalves; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hälsofrämjande åtgärd;  Utmattningssyndrom ;

  Sammanfattning : Bakgrund     Stressrelaterad ohälsa är ett folkhälsoproblem både i Sverige och globalt. Stress är numera bland de ledande orsakerna till en ökad sjukdomsbörda i världen, enligt World Health Organization. LÄS MER

 3. 3. Matematiksvårigheter och diagnosen ADHD : En komplexitet i flera dimensioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Sikström; [2019]
  Nyckelord :ADHD; arbetsminne; exekutiva funktioner; inkludering; lärmiljö; matematiklärande; matematiksvårigheter; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som syftar till att undersöka hur åtta speciallärare från olika delar av Mellansverige ser på svårigheter som elever med diagnosen ADHD kan möta i matematik. Studien har fokus i tre huvudfrågor: Vad speciallärare identifierar för svårigheter, hur man förklarar dem och vilka anpassningar som speciallärarna medverkar i. LÄS MER

 4. 4. Kognitiv neurovetenskap i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildningUppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Forngren; [2019]
  Nyckelord :hjärna; lärande; kognitiv neurovetenskap; inlärning;

  Sammanfattning : Utvecklingen av nya metoder för att studera hjärnans struktur och funktion har lett till ny förståelse om kognition. Inom kognitiv neurovetenskap studeras sambandet mellan hjärnan och tänkandet, där inlärning ingår. Hur inlärning fungerar är väsentligt för att utbildning tillgodogörs. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitets akuta påverkan på kognition : En kvantitativ studie om fysisk aktivitets påverkan på koncentration och impulskontroll i åldrarna 12-13 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Philip Lindahl; Alex Roslinde; [2019]
  Nyckelord :Impulskontroll; kognition; inhibition; fysisk aktivitet; barn; intensitet; akut påverkan; koncentration; flankertest;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet är att kartlägga hur den akuta effekten av fysisk aktivitet påverkar barns exekutiva funktioner i åldrarna 12-13 i förhållande till intensitet nivå. Vad blir resultatet på ett flanker test som undersöker barns impulskontroll/uppmärksamhetsförmåga efter en fysisk aktivitet på högintensitet? Vad blir resultatet på ett flanker test som undersöker barns impulskontroll/uppmärksamhetsförmåga efter en fysisk aktivitet på medelintensitet? Vad blir resultatet på ett flanker test som undersöker barns impulskontroll/uppmärksamhetsförmåga efter en icke fysisk aktivitet i form av att titta på film? Påverkar inlärningseffekten resultatet på flanker testet? Hur skiljer sig påverkan av olika intensitetsnivåer av fysisk aktivitet och att se film på barns impulskontroll/uppmärksamhetsförmåga? Metod 12 elever i åldrarna 12- 13 år deltog i en kvantitativ metodstudie med interventioner av medel- och högintensiv aktivitet samt vila följt av ett datoriserat flanker test. LÄS MER