Sökning: "exekutiva funktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden exekutiva funktioner.

 1. 1. Effekten av arbetsterapeuters åtgärder för patienter med schizofrenisjukdom : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Sakeneh Gholizadeh Khoshdel; [2020]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; schizofreni; interventioner; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Abstrakt Schizofreni är den vanligaste diagnosen bland alla psykossjukdomar och är en av de tio mest funktionshindrande sjukdomarna i världen. Individer med schizofreni har ofta funktionshinder så som kontaktskygghet och en benägenhet att isolera sig i sin egen värld. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitets påverkan på exekutiva funktioner hos äldre personer : Relationen mellan subjektivt och objektivt minne i relation till fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Eriksson; [2020]
  Nyckelord :physical activity; subjective memory; objective memory; executive functions; elderly; fysisk aktivitet; subjektivt minne; objektivt minne; exekutiva funktioner; äldre;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar det subjektiva och objektiva minnet hos personer i åldrarna 65–75, samt om det finns någon relation mellan det upplevda subjektiva minnet och den objektiva minnesprestationen i relation till mängden fysisk aktivitet hos deltagarna. Urvalet bestod av 121 deltagare i åldrarna 65–75. LÄS MER

 3. 3. Gamified CoGNIT: cognitive assessment with added game elements : Gamification of medical examination

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Carlsson; Sebastian Vusak; [2020]
  Nyckelord :gamification; idiopathic normal pressure hydrocephalus; CoGNIT; per-formance; user experience; spelifiering; idiopatisk normaltryckshydrocefalus; CoGNIT; prestanda; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Background. CoGNIT is a computerized test battery for cognitive assessment, used in diagnosing and treating patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus (INPH). The disorder causes symptoms of dementia, among other things. Apart from other diseases with similar symptoms, like Alzheimer’s, INPH can be countered. LÄS MER

 4. 4. Att bygga broar mellan skolans professioner : En studie om ett förändringsarbete med fokus på elevers förmågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Marie Nordström; Maria Magnusson; [2020]
  Nyckelord :CAS2; PASS-modellen; specialpedagogik; skolutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka ett förändringsarbete med specialpedagogisk karaktär. I studien har psykolog, specialpedagog, speciallärare, lärare och rektor inom olika skolverksamheter deltagit. För att svara upp mot det ställda syftet formulerades fyra frågeställningar där fyra teman lyftes fram. LÄS MER

 5. 5. Ett planeringsverktyg i skolan Elevers och lärares upplevelser av ett planeringsverktyg i no i specialskolan för elever med grav språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Hjalmarsson; [2020]
  Nyckelord :Exekutiva funktioner; Grav språkstörning; KASAM; Planeringsverktyg; Specialskola;

  Sammanfattning : Sammanfattning Hjalmarsson, Marie (2020). ” Ett planeringsverktyg i skolan” - Elevers och pedagogers upplevelser av ett planeringsverktyg i specialskolan för elever med grav språkstörning. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER