Sökning: "Cholera"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Cholera.

 1. 1. The use of video to communicate water, sanitation and hygiene in Haiti: A comparison between SAWBO, GHMP and UNESCO’s cholera prevention initiatives

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Pau Abad Tent; [2019]
  Nyckelord :Health communication; WASH; Cholera; Haiti; Communication for Development; video; cartoon; multimedia;

  Sammanfattning : Health communication campaigns in developing countries can take many different forms and make use of a wide range of communication tools. One of these tools are multimedia resources such as videos. LÄS MER

 2. 2. Spatial Quarantine : The Swedish quarantine system 1850-1894 and a spatial theoretical framework

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Karolina Kaloteka; [2019]
  Nyckelord :Quarantine; medical; history; Sweden 1800; cholera;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Hemska Sven" : En studie av tv-serien Fröken Frimans krigs skildring av Svenska Hem och kvinnans position i Sverige under början av 1900-talet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Fernando Cevallos Morales; Jimmie Lindfors; [2018]
  Nyckelord :Fröken Frimans krig; Svenska Hem; Historiebruk; Kvinnofrågan; 1900-tal;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to do a qualitative analysis of the swedish television drama Fröken Frimans krig. The story is focused around a group of women that starts a cooperation with the goal of providing women from all layers of the society with affordable and fresh groceries free from contamination that could diseases like tuberculosis and cholera. LÄS MER

 4. 4. En tidsresa bland Norrköpings Promenader

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnéa Wallertz; [2018]
  Nyckelord :promenad; allé; avenue; boulevard; promenade; walk; walkway;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att skapa ett historiskt underlag för Norrköpings kommun, som kan ge vidare information till deras fortsatta arbete med planer över anläggningens föryngring. En stor anledning till detta är att Promenaderna är byggnadsminnesförklarade sedan 1994 och det krävs en förståelse av historien och det förflutna för att veta hur man i fortsättningen ska arbeta med anläggningen. LÄS MER

 5. 5. El concepto del cronotopo en la novela de García Márquez El amor en los tiempos del cólera

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Nadia Pallarés; [2018]
  Nyckelord :García Márquez; Bajtín; El amor en los tiempos del cólera; tiempo; espacio;

  Sammanfattning : El propósito del presente estudio es analizar la novela de Gabriel García Márquez El amor en los tiempos del cólera aplicando el concepto del cronotopo introducido por Mijaíl Bajtín en su artículo Las formas del tiempo y del cronotopo en la novela para as encontrar los rasgos semejantes y las discrepancias entre la obra de García Márquez y el primer tipo de novela según la clasificación de Bajtín, a saber la novela griega antigua. No se ha hecho un estudio similar sobre la novela de García Márquez y según mostraremos en el estudio actual es fundamental para una mejor comprensión del significado de la obra de García Márquez examinar las relaciones espaciotemporales en su novela. LÄS MER