Sökning: "Christian Bueger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christian Bueger.

  1. 1. Operation Atalanta : piratbekämpning och upprorsbekämpning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

    Författare :Max Björk; [2020]
    Nyckelord :piratbekämpning; upprorsbekämpning; pirater; piratverksamhet; Operation Atalanta; Christian Bueger; David Kilcullen;

    Sammanfattning : Since 2008 the EU has, through Operation Atalanta, supported the UN in protecting humanitarian trans- ports off the Somali coast. This thesis examines if Operation Atalanta has also contributed to the de- creased pirate activity, which is evaluated by applying counterinsurgency theories to the operation. LÄS MER