Sökning: "CoClass"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet CoClass.

 1. 1. Objektklassifikation med hjälp av CoClass : Ska JM Entreprenad implementera CoClass

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Nora Poormortezavy; Niklas Appring; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel : Objektklassifikation med hjälp av CoClass - Ska JM Entreprenad implementera CoClass Författare: Nora Poormortezavy & Niklas Appring Handledare Mikael Eriksson, universitetsadjunkt på Kungliga Tekniska Högskolan & Mikaela Hansson, projekteringsledare på JM Entreprenad Examinator: Per Roald, avdelningschef på Kungliga Tekniska Högskolan Bakgrund : Det finns i dagsläget brister i kommunikationen och informationshanteringen i byggprocessen. Detta har resulterat i att byggbranschen förlorar miljardtals kronor varje år. LÄS MER

 2. 2. Analys och tillämpning av CoClass

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :OLLE CARLSSON; [2017]
  Nyckelord :CoClass; klassifikationssystem; BIM och automatisering.;

  Sammanfattning : Det nya klassifikationssystemet CoClass är tänkt att under en snar framtid ersätta detidag använda systemet BSAB 96 på den svenska byggbranschen. Eftersom CoClass ärnytt och ännu inte används i större utsträckning råder det brist på guider och textergällande användning och implementering av detta nya system. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering av byggledning i anläggningsbranschen

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Henrik Lindvall; [2017]
  Nyckelord :Digitalisering; BIM; bim; bim-modell; byggledning; byggledare; digitalisering av byggledning; sweco; sweco rail; digitalt värde; digital value; digital mognad; ama; AMA; pyramidregeln; företrädesregeln; bsab; coclass; utförandekrav; digital projektering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Producera mängdgrafer genom BIM : Produce quantity take-off graphs using BIM

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsteknik

  Författare :Robert El-Zouki; [2017]
  Nyckelord :BIM; IFC; KPI; Quantity take-off; Time schedule; Vico Office; Quantity take-off charts; CoClass; BIM; IFC; KPI; Mängdavtagning; Tidplan; Vico Office; Mängdgraf; CoClass;

  Sammanfattning : Avvikelser i ett byggprojekt leder till bland annat förseningar. De kan även leda till för tidigt avslutadeaktiviteter. Oavsett blir detta ett problem då kontraktstiden för underentreprenörer är bestämda. LÄS MER