Sökning: "CoClass"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet CoClass.

 1. 1. Effekten av unika objektmärkningar i förvaltningsskedet

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Andreas Moberg; Denise Wengenroth; [2018]
  Nyckelord :Unique asset codes; tag string; classification; code system; denomination; SQL database; Unik objektmärkning; märksträng; klassifikation; kodsystem; BSAB96; CoClass; AFF; beteckning; littera; SQL databas;

  Sammanfattning : Unik objektmärkning är ett ord som uppstått i samband med projekteringen av Nya Karolinska Solna (NKS) och var det första projektet i Sverige där unika objektmärkningar var ett krav vid projekteringen. Syftet med rapporten är att undersöka vad en unik objektmärkning är och vad den genererar för information till förvaltaren. LÄS MER

 2. 2. 3D-MODELLBYGGHANDLING:VERKLIGHET ELLER UTOPI? : En studie inriktad på kvalitetssäkring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Oscar Wikesjö; Tobias Enlund; [2018]
  Nyckelord :3D-modell; 3D; 3D-granskning; Egenkontroll; BIM; Granskning; CoClass; BIP-koder; Projektering; Samordning; Spårbarhet; Status; Bygghandling; Revit; Modellhandling;

  Sammanfattning : The building industry is facing large changes regardingtechnology: paper drawings are transforming into 3D models andmore information is becoming digital. This report diagnosesweaknesses that exist in today’s quality controls of 3D models andcreates the foundation for quality control of 3D models. LÄS MER

 3. 3. Klassifikationssystemens påverkan på kalkylarbete : En jämförelse mellan CoClass och BSAB-systemen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Edvin Ahmic; Dosmat Akbarov; [2018]
  Nyckelord :BSAB 83; BSAB 96; Calculation; Classification system; CoClass; MAP; Structure.; BSAB 83; BSAB 96; CoClass; Kalkyl; Klassifikationssystem; MAP; Struktur.;

  Sammanfattning : I takt med att byggsektorn övergår till digital informationsmodellering av sina projekt ökar även behovet för att samordna och effektivisera hanteringen av denna information. Ett gemensamt språk i form av ett branschgemensamt klassifikationssystem kan leda till miljardbesparingar. LÄS MER

 4. 4. Typrumsklassificering inom CoClass- En prisanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Erik Svensson; Daniel Widell; [2018]
  Nyckelord :CoClass; BSAB96; implementation; classifikation; BIM; ICT; CoClass; BSAB96; implementering; klassificering; BIM; ICT;

  Sammanfattning : Purpose: The construction industry loses a total of SEK 60 billion annually in the absence of communication. Svensk Byggtjänst has recently released CoClass, which is a new classification system for the construction industry. LÄS MER

 5. 5. Effektivare livscykelanalyser med CoClass baserat på parametrisk modellering- Koppling mellan programvarorna Tekla Structure och GaBi

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Lennström Kristofer; Muangpetch Voraprat; [2018]
  Nyckelord :CoClass; Digital Models; Parameterization; LCA; EPD; CoClass; digitala modeller; parametrisering; LCA; EPD; Digital Models; Parameterization;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges riksdag har lagstiftat ett långgående miljömål om att Sverige som nation ska vara klimatneutralt till år 2045. I Sverige står bygg- och fastighetsbranschen för ca 18 % av det totala nationella utsläppet av växthusgaser. LÄS MER