Sökning: "Adrian Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Adrian Andersson.

 1. 1. Designprinciper för digitala tjänster inom gruvindustrin

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Adrian Andersson; [2018]
  Nyckelord :Designprinciper; digitala tjänster; arbetssäkerhet; industri 4.0;

  Sammanfattning : Gruvindustrin befinner sig i en stor förändring allt eftersom digitaliseringen fortskrider. Digitaliseringen innebär att en mängd nya tekniker börjar implementeras i gruvor runt om i världen. En av dessa tekniker är att de anställda använder smartphones i arbetet. LÄS MER

 2. 2. Styrning inom IT-konsultbranschen : En fallstudie om hur de anställda upplever balansen mellan flexibilitet och kontroll

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Lindberg; Adrian Andersson; [2018]
  Nyckelord :Styrning; IT-konsulter; målstyrning; kunskapsföretag;

  Sammanfattning : IT-konsultbranschen är bransch som kännetecknas aven ständig förändring. Det är en komplex miljö eftersom att arbetet drivs i projektform och många projekt är olika varandra. Dessutom går tekniken väldigt snabbt framåt och det som är modernt och nytänkande idag kan vara gammalt imorgon. LÄS MER

 3. 3. HOPP I LIVETS SLUTSKEDE

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Thomas Adrian; Rasmus Andersson; [2017]
  Nyckelord :hope; nurses; nursing; palliative care; Sweden; hopp; omvårdnad; palliativ vård; sjuksköterskor; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som vårdas palliativt behöver hopp för att klara av att leva den tid de har kvar. Sjuksköterskans omvårdnad av patienter som vårdas palliativt är förbundet med patienters upplevelse av hopp. LÄS MER

 4. 4. Konkursprediktion : En studie där fyra konkursprediktionsmodeller jämförs med avsikt att hitta den träffsäkraste för bygg- och designbranschen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Adrian Khaje; Jimmy Lohilathi; [2017]
  Nyckelord :Konkursprediktion;

  Sammanfattning : Sammanfattning- Datum: 2017-06-05 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi Samhälle och Teknik, EST Författare: Adrian Khaje, Jimmy Lohilahti  Handledare: Mona Andersson Frågeställning: Vilken prediktionsmodell för konkurs förvarnar tydligast om en konkurs i små och medelstora företag inom bygg- och designbranschen? Syfte: Att beskriva och förklara vilken av dessa fyra konkursprediktionsmodeller; Altmans (2006), Skogsvik (1990), Ohlson (1980) och Anghels (2002) som förutser en konkurs tydligast inom bygg- och designbranschen med hjälp av en kvantitativ ansats. Metod: En deduktiv forskningsansats där datainsamlingen är kvantitativ eftersom nyckeltal hämtas från företagens årsredovisningar. LÄS MER

 5. 5. TribusSearch, en produktsökfunktion specificerad åt Systembolaget

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jakob Andersson; Meriton Bytyqi; Lucas Kristiansson Herrera; Adrian Tyrevall; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med detta arbete är att utveckla en sökfunktion för att söka genom Systembolagets sortiment. Denna sökfunktion har vi valt att kalla TribusSearch. I dagsläget använder Systembolaget en sökfunktion med en bristfällig sökmotor som inte är kapabel till att hitta produkter om en sökfras innehåller stavfel eller överflödiga ord. LÄS MER