Sökning: "Bus Rapid Transit"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Bus Rapid Transit.

 1. 1. THE ISLAND IN BETWEEN Creating a Sustainable District by using its local green qualities as backbone for the development

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Teresa Arana Aristi; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Urban Design Landscape Nature Green qualities Mobility Cultural Heritage Densification Integration of functions Aalborg Municipality Denmark; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : From a reputation of an industrial and trading city, Aalborg has changed into a contemporary university city, with a strong development of creative clusters in knowledge-based industries. Nowadays the Vækstaksen, an urban growth axis set by the municipality, has become the driving force in the city’s development to avoid further sprawl. LÄS MER

 2. 2. BRT i Helsingborg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Julia Fredholm; Rina Sylejmani; [2019]
  Nyckelord :BRT; Bus Rapid Transit; kollektivtrafik; framkomlighet; trafiksäkerhet; resbeteende; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bus Rapid Transit (BRT) är en benämning på ett högkvalitativt kollektivtrafiksystem som utvecklades under mitten av 1900 – talet och blev känt efter att det framgångsrikt implementerades i staden Curitiba i Brasilien. I Sverige används BRT som ett komplement till övrig kollektivtrafik medan det i stora städer runt om i världen fungerar som stommen i kollektivtrafiksystemet. LÄS MER

 3. 3. Corridors to Opportunity: A Case Study of Johannesburg, South Africa

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Merve Demirel; Roshni Nandwani; [2019]
  Nyckelord :urban economics; gender; transport intervention; race; synthetic controls;

  Sammanfattning : Transport equity is a powerful tool in the alleviation of transport poverty and has been gaining traction in policy discussion. Transport equity refers to the distribution of the costs and benefits of transport and the degree to which that distribution is fair or appropriate. LÄS MER

 4. 4. Retrofitting Accessibility in a Rapidly Expanding City : The Case of Bus Rapid Transit and Transit-Oriented Development in Dar es Salaam

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :James Fenske; [2019]
  Nyckelord :BRT; TOD; Accessibility; Integration; Stations;

  Sammanfattning : Urbanisation is a global trend, but in recent decades it has been occurring at particularly high rates in the Global South. Cities in Sub-Saharan Africa are facing a number of challenges as their populations grow, and among these, urban accessibility stands out as one of the most difficult to contend with. LÄS MER

 5. 5. Social hållbarhet i kollektivtrafikplanering : planeringsaktörers förhållningssätt och inkludering av sociala perspektiv. En studie av Metrobussystemet i storstadsområdet Göteborg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofia Haase; Emilia Donalds; [2019]
  Nyckelord :social hållbarhet; mobilitet; kollektivtrafik; kollektivtrafikplanering;

  Sammanfattning : The social sustainability sphere is often described as overshadowed by the economic and ecological sustainability spheres, but has recently gained increasingly more attention both in research and the practicality of planning. Transport and public transportation is an essential component in people’s abilities to appropriate their rights of participation in society and therefore in the process towards a social sustainable development. LÄS MER