Sökning: "Crankshaft"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Crankshaft.

 1. 1. Undersökning av induktionshärdning för automatiserad processtyrning

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Morgan Sten; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport granskar hur härdzonen hos vevaxlar påverkas av ändrade processparametrar i induktionshärdningsprocessen. Uppvärmningsdelen av härdningsprocessen har studerats med en infraröd värmekamera för att se hur temperaturkurvorna varierar när processparametrar ändras. LÄS MER

 2. 2. Lifecycle Analysis of Forged Products

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mohit Digamber Sakore; [2022]
  Nyckelord :Lifecycle Assessment; LCA; Environmental Product Declaration; EPD; Forged products; Front Axle Beam; Crankshaft; Steering Arm.; Lifecycle Assessment; LCA; Environmental Product Declaration; EPD; Smidda produkter; Framaxelbalk; Vevaxel; Styrarm.;

  Sammanfattning : Sustainability is a major focus for the industry considering the awareness among the public and legislators due to climate change. Automotive manufacturers use many steel products for assembly of vehicles and, many of these products; particularly the heavy and critical components like Front Axle beams and Crankshafts are manufactured using forging process. LÄS MER

 3. 3. Design and Optimisation of Internal Components for a Reciprocating Compressor Powering a Camless Valvetrain

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Filip Schander; Viktor Pott; [2021]
  Nyckelord :Topology; FEA; DMLS; Piston; Connecting Rod; Crank Mechanism; Crank Balancing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Freevalve AB develops camless valvetrains for internal combustion engines using pneumatic and hydraulic systems. An air compressor is used to generate pressure in the pneumatic system. To further increase efficiency of the Freevalve system, a new compressor tailored to its purpose, is being developed in house. LÄS MER

 4. 4. Performance Investigation & Gas Exchange Assessment of Exhaust Piston–assisted Turbocharged Engine (EPTE) Concept : A simulation-based assessment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Nachiketh Lingachari Acharya; Saurav Dasgupta; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There is an increasing stringency in the emission legislation within the transport industry along with ambitious performance demands from the customer side. These have pushed the vehicle manufacturers and relevant component suppliers to develop and integrate a wide portfolio of engine technologies. LÄS MER

 5. 5. Analys av möjligheter för miljövänlig och effektiv hantering samt reducering av restprodukter från Scanias motortillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Noor Al-Sabti; Emma Cederwall; [2020]
  Nyckelord :restemulsion; spillvatten; slipmull; motortillverkning; avfallshantering;

  Sammanfattning : At Scania's engine manufacturing in Södertälje, manufacturing processes are used for designing and machining engine components. In the manufacturing of these engine components, residual products are formed such as millings, wastewater and residual emulsion. LÄS MER