Sökning: "Daniel Klein"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Daniel Klein.

 1. 1. Airborne SLAM Using High-Speed Vision : The construction of a fully self-contained micro air vehicle localized and controlledusing computer vision based Simultaneous Localization And Mapping.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :DANIEL HENELL; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A helicopter platform was built where the all the controls, localization and other calculations are performed onboard the helicopter making it fully self-contained. The localization is made only by using a monocular camera (with an option to use a stereo pair for easier initialization) and processing the video feed with computer vision algorithms. LÄS MER

 2. 2. The electricity system vulnerability of selected European countries to climate change : A comparative analysis

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Tema vatten i natur och samhälleFilosofiska fakulteten

  Författare :Daniel R. Klein; [2012]
  Nyckelord :Temperature change; thermal electricity production; air conditioners; heating and cooling electricity consumption; electricity generation source;

  Sammanfattning : The electricity system is particularly susceptible to climate change due to the close interconnectedness between not only electricity production and consumption to climate, but also the interdependence of many European countries in terms of electricity imports and exports. This study provides a country based relative analysis of a number of selected European countries’ electricity system vulnerability to climate change. LÄS MER

 3. 3. Aktiesplit och överavkastning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Klein; Anders Juhlin; [2008]
  Nyckelord :överavkastning;

  Sammanfattning : Författarna har i denna studie tagit reda på om överavkastning kan påvisas i samband med tiden före och efter genomförandet av en aktiesplit. Efter ett avstamp i den effektiva marknadshypotesen och tidigare forskning inom området så har en eventstudie med hjälp av marknadsmodellen satts upp. LÄS MER