Sökning: "Dante Stolt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dante Stolt.

  1. 1. Stigma, skam och droger

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Alexander Gahnström; Dante Stolt; [2020]
    Nyckelord :Stigma; Neutraliseringstekniker; Narkotika; Missbruksvård; Cannabis; Droger; Social Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur samhällets stigmatisering påverkar drogbrukare i kontakten med vården och i deras personliga relationer. Studien undersöker hur drogbrukare rättfärdigar och motiverar sitt drogbruk i relation till den stigmatiserade bilden från samhället. LÄS MER