Sökning: "Desirée Lindström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Desirée Lindström.

 1. 1. Svensk mutlagstiftning - lite för lagom? En rättsvetenskaplig studie om svensk mutlagstiftning ur ett EU-rättsligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Desirée Lindström; [2020]
  Nyckelord :vårdslös finansiering av mutbrott; företagsbot; direktiv 2017 1371; proportionalitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige, ett av de minst korrupta länderna i världen, har fått återkommande internationell kritik gällande ineffektivitet i svensk mutlagstiftning när det kommer till straffrättsliga sanktioner mot företag som begått mutbrott. Detta på grund av bristen på rättspraxis där företag gjort sig skyldiga till vårdslös finansiering av mutbrott. LÄS MER

 2. 2. The UK Immigration Act 2014 – slutet för irreguljära migranters rätt till rättigheter?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Desirée Lindström; [2019]
  Nyckelord :Irreguljära migranter; EU; Storbritannien; Hannah Arendt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This Bachelor thesis aims to analyze and clarify the situation of the irregular migrants in United Kingdom, whether it´s changing when applying UK:s own migrant legislation; The UK Immigration Act 2014, compared to EU:s migration policy and legislation. Based on Hannah Arendts theory on the irregular migrants loses their right to have rights, when migrating from their original country. LÄS MER

 3. 3. Politiskt ansvar – PR-trick eller verklighet?: En fallstudie av Lundingruppens politiska ansvarstagande vid utvinnandet av naturresurser i Afrika

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Desirée Lindström; Ebba Koril; [2018]
  Nyckelord :Lundingruppen; Afrika; PCSR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker huruvida västerländska företag tar sitt politiska ansvar eller inte när de utvinner naturresurser i Afrika. Uppsatsen baseras på en fallstudie av Lundingruppen och debatten kring denna. LÄS MER