Sökning: "Desirée Lindström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Desirée Lindström.

 1. 1. The UK Immigration Act 2014 – slutet för irreguljära migranters rätt till rättigheter?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Desirée Lindström; [2019]
  Nyckelord :Irreguljära migranter; EU; Storbritannien; Hannah Arendt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This Bachelor thesis aims to analyze and clarify the situation of the irregular migrants in United Kingdom, whether it´s changing when applying UK:s own migrant legislation; The UK Immigration Act 2014, compared to EU:s migration policy and legislation. Based on Hannah Arendts theory on the irregular migrants loses their right to have rights, when migrating from their original country. LÄS MER

 2. 2. Politiskt ansvar – PR-trick eller verklighet?: En fallstudie av Lundingruppens politiska ansvarstagande vid utvinnandet av naturresurser i Afrika

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Desirée Lindström; Ebba Koril; [2018]
  Nyckelord :Lundingruppen; Afrika; PCSR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker huruvida västerländska företag tar sitt politiska ansvar eller inte när de utvinner naturresurser i Afrika. Uppsatsen baseras på en fallstudie av Lundingruppen och debatten kring denna. LÄS MER