Sökning: "Deviation management systems"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Deviation management systems.

 1. 1. Kontroll i anstaltsmiljö? Statlig-, social- och självkontroll av transpersoner inom Kriminalvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Nilsson Emil; [2019]
  Nyckelord :Anstalt; kontroll; Kriminalvården; könsuttryck; transpersoner; Social Sciences;

  Sammanfattning : International studies suggest that transgender prisoners are a conundrum for the prison and probation systems when it comes to both management and housing, are at risk of victimization by both inmates and prison staff and that this might impact on transgender inmates’ gender expression or gender identification. There are no studies on transgender inmates’ contact with the Swedish prison and probation service. LÄS MER

 2. 2. Uppföljningshantering av åtgärder : med support av TIA-systemet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Amanda Jansson Stark; [2019]
  Nyckelord :Deviation management systems; indicators; targets; The TIA system; follow-up; Avvikelsehanteringssystem; indikatorer; mål; TIA-systemet; uppföljning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att skapa en handlingsplan för uppföljning av åtgärder i händelse av olycksfall, tillbud och observationer i avvikelsehanteringssystem (TIA-systemet)på en enhet på Scania i Södertälje. Frågeställningarnaär(1) Vad ska följas upp, (2) När kan uppföljning ske och (3) Hur kan uppföljning ske. LÄS MER

 3. 3. Asset Management of Railway Tracks Using Stochastic Petri Nets

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Jaya Kumari; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Railways are one of the most important transport systems. It is crucial to have a rail network that is safe, reliable and available. Asset Management for railways involves the optimization of the maintenance activities based on asset condition, life cycle cost and availability of equipment. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of a Model Used for Environmental Assessments of Waste Management Systems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Jacob Magnusson; [2019]
  Nyckelord :WAMPS; evaluation; waste management system; LCA; life cycle assessment; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I rapporten utvärderas the Waste Management Planning System (WAMPS), som är ett förenklat LCA-baserat verktyg för att jämföra avfallsscenarion utifrån miljömässiga aspekter. Syftet med studien var att hitta bristfälliga områden i modellen som behöver förbättras/uppdateras. LÄS MER

 5. 5. Healthcare Management : Measuring patient satisfaction of service quality in Swedish dental clinics

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Subhadra Namana; Sanar Al-Dori; [2018]
  Nyckelord :Healthcare management; dental clinics; patient satisfaction; Sweden; factors; Service quality;

  Sammanfattning : ABSTRACT:Healthcare management is a field that is related to management, leadership, and service of anorganization. Due to high competition and change in the environment of healthcare organizations,managers need to embrace the innovation to respond to those changes and make the organizationsuccessful by improving the process, structure, and culture of the organization as well as to provideefficient and effective care that will lead to achieve patient satisfaction. LÄS MER