Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. BARN HAR ALLTID RÄTT(IGHETER). En studie om hur bedömningar av barns mognad påverkar barns delaktighet i Socialtjänstens utredande arbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Diana Hancock; Lina Blomqvist; [2019-07-08]
  Nyckelord :barn; rättigheter; delaktighet; mognad; socialsekreterare; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilken roll bedömningar av barns mognad spelar isocialsekreterares arbete i samband med utredningar av barns behov. För att besvarastudiens syfte formulerades tre frågeställningar. Den första handlade omsocialsekreterares uppfattning om vad bedömningar av mognad kan innebära iutredningar av barns behov. LÄS MER

 2. 2. Sektorsansvaret som klev ut genom fönstret och försvann.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Diana Hancock; [2014-03-03]
  Nyckelord :Samverkan; Ansvar; Styrning; Decentralisering gränser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER