Sökning: "Distriktssköterskans upplevelse av förskrivningsrätten"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Distriktssköterskans upplevelse av förskrivningsrätten.

 1. 1. Distriktssköterskans upplevelse av förskrivningsrätten av läkemedel på vårdcentral

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lina Gorthe; Maria Staxäng; [2019]
  Nyckelord :förskrivningsrätt; vårdcentral; distriktssköterska; tillgänglighet; samarbete; effektiv vård;

  Sammanfattning : Vårdens utmaningar kräver en effektiv och tillgänglig primärvård. Resurser behöver användas optimalt och här har distriktssköterskan en viktig roll med sin förskrivningsrätt och breda kompetens. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans användning av förskrivningsrätt inom kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Lisa Svensson; [2014]
  Nyckelord :Distriktssköterskor; Kvalitativ intervjustudie; Förskrivningsrätt; Upplevelser; Kommunal hälso- och sjukvård ;

  Sammanfattning : Bakgrund; Förskrivningsrätten kan ge distriktssköterskan möjlighet att diagnostisera eventuella sjukdomar, förskriva läkemedel och följa upp under behandlingens gång utan att någon annan profession behöver konsulteras. Detta innebär att distriktssköterskor kan få en ökad helhetssyn i omvårdanden av patienten och därmed kan omvårdanden bli mer personcentrerad. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans upplevelse av förskrivningsrätten.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :srwah darwesha; marianne KARLSSON; [2010]
  Nyckelord :: Distriktssköterska; förskrivningsrätt; innehållsanalys; intervjuer; kompetens; primärvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan 1994 har distriktssköterskor fått förskriva läkemedel utifrån en lista som Socialstyrelsen ger ut och som revideras kontinuerligt. I en uppföljning som Socialstyrelsen gjorde 2004 sågs att distriktssköterskor trots att de såg klara fördelar med förskrivningsrätten ändå var väldigt försiktiga med att förskriva läkemedel. LÄS MER