Sökning: "Dubbla effekten"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Dubbla effekten.

 1. 1. Gemensam krishantering – En mikrovärldsstudie om effekten av olika incitament

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Karl Borg; Joel Langborger; [2019]
  Nyckelord :Crisis management; collaboration; incentives; experience; decision making; MikroRisk; micro world and command Krishantering; samverkan; incitament; erfarenhet; beslutsfattande; samarbete; mikro värld och ledning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This paper aims to increase the knowledge on how decision making is impacted by different incentives and different levels of collaboration. Experiments were carried out in a micro world called MikroRisk in groups of three students each, where half of the groups had simple incentives and the other half had double incentives. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter av dödshjälp : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Natalie Bjurling; Sandra Jörgenstam; [2017]
  Nyckelord :Euthanasia; Double-effect; Physician-assisted suicide; Nurse; Experiences; Dödshjälp; Eutanasi; Dubbla effekten; Läkarassisterad suicid; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp är ett debatterat ämne som berör sjuksköterskans arbetsuppgifter. Flera länder och stater har legaliserat dödshjälp. Dödshjälp kan ses som ett sätt att respektera patientens önskemål, att lindra lidande och bevara värdighet. LÄS MER

 3. 3. Dagvattenhantering i ett föränderligt klimat : metod, teori och tillämpning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Angelica Ivarsson; Felicia Wendel; [2017]
  Nyckelord :hållbar dagvattenhantering; urban miljö; blå-grön infrastruktur; klimatanpassning; urbanisering;

  Sammanfattning : Uppvärmningen av klimatet leder till växlande perioder av torka och översvämningar (Kjellström, 2013). En global ökning på 2 grader skulle i Sverige innebära en ökning på 1-2 grader under sommaren och 2-5 grader under vintern, vilket motsvarar det dubbla (WWF, 2017). Många städer i Sverige består till stora delar av hårdgjorda ytor. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av beräkningsmetoder för lastspridning i tvärled vid brobaneplattor av betong

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Wallin Emilia; [2015]
  Nyckelord :Concrete; Finite element analysis FEM ; Bridge deck slab; Cantilever moment; Shear force; Moment in mid-span; Load distribution; Betong; Finit element analys FEM ; Brobaneplatta; Tvärgående konsolmoment; Tvärkraft; Tvärgående moment i fältmitt; Lastfördelning; Lastspridning;

  Sammanfattning : Denna studie har till syfte att undersöka hur lastfördelningen och följaktligen dimen­sionerande tvärkrafter och moment i brobaneplattor av betong skiljer sig åt beroende på val av beräkningsmetod. Jämförelsen sker primärt för tre utvalda hand­beräknings­metoder som jämförts med beräkningar gjorda i ett beräknings­program baserat på finita element­metoder (FEM). LÄS MER

 5. 5. Konkurrensbegränsande kommunal säljverksamhet : Särskilt om 3 kap 27 § Konkurrenslag och Art 107(1) FEUF

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ida Ehrencrona; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker och analyserar 3 kap 27 § Konkurrenslag (2008:579) (KL) och Art 107(1) Fördraget om Europeiska unionens Funktionssätt (FEUF) med målsättning att klargöra hur och om, dessa regler kan användas för att reglera konkurrensproblem mellan kommunala och privata aktörer. Uppsatsen utgår från det faktum att Art 107(1) FEUF och 3 kap 27 § KL kan vara en del av samma kedja; där 3 kap 27 § KL reglerar ett konkurrensbegränsande marknadsbeteende reglerar Art 107(1) FEUF det som kan möjliggöra ett konkurrensbegränsande marknadsbeteende. LÄS MER