Sökning: "ECR"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet ECR.

 1. 1. Measurements of biomechanical workload onthe forearm during padel : a pilot study

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Rebecka Forsström; [2022]
  Nyckelord :electromyography; angular velocity; co-contraction; sport biomechanics; wearable technology;

  Sammanfattning : Padel involves repetitive and high-velocity upper limb movements, which can be associated with overuse injuries. There is a lack of evidence regarding injury prevention in padel and a necessity of developing and evaluating ways to monitor workload. LÄS MER

 2. 2. Personlighetstyp och vuxen anknytning som prediktion av copingstrategier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Marylin Clang; [2021]
  Nyckelord :BFI; Brief COPE; Coping; Coping strategies; ECR; Five Factor Model; Personality; Adult attachment; BFI; Brief COPE; Coping; Copingstrategier; ENR; Femfaktormodellen; Personlighet; Vuxen anknytning;

  Sammanfattning : Individuella skillnader i val av copingstrategier är en viktig del av stresshantering och i förlängningen sannolikheten att drabbas av stressrelaterad ohälsa. Syftet med studien var att predicera copingstrategier utifrån personlighet och vuxen anknytning och att undersöka korrelationer mellan personlighet och vuxen anknytning. LÄS MER

 3. 3. Environmental benefits from reducing empty container movements : A Life Cycle Assessment and analysis of strategies to reduce empty container repositioning

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emelie Borg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Containers are responsible for holding almost all the worlds cargo while being transported. Even though container shipping is the preferred transportation mean when it comes to the environment, the environmental burdens it causes are significant. LÄS MER

 4. 4. Semantic Segmentation of Iron Ore Pellets in the Cloud

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Hampus Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Data annotation; Semantic segmentation; Docker; AWS; SageMaker; Ilastik; PyTorch; Unet ;

  Sammanfattning : This master's thesis evaluates data annotation, semantic segmentation and Docker for use in AWS. The data provided has to be annotated and is to be used as a dataset for the creation of a neural network. Different neural network models are then to be compared based on performance. LÄS MER

 5. 5. ÖVERSÄTTNING AV KULTURELLA REFERENSER I FILMER. Spanskspråkiga filmer med svenska undertexter

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Isabella Holmin; [2020-06-09]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; Undertexter; spanska; svenska; ECR; film; kultur;

  Sammanfattning : När vi läser en översatt bok har vi endast måltexten framför oss. Men när vi ser på tv där det talas ett främmande språk kan vi samtidigt läsa undertexterna. Då har vi både käll- och måltext tillgängliga på samma gång. LÄS MER