Sökning: "Elin Engman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elin Engman.

 1. 1. FAKTORER SOM PÅVERKAR KOSTVANOR OCH VAL AV LIVSMEDEL VID DEPRESSIVA SYMTOM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elin Engman; Johanna Hansen Altenstam; [2019]
  Nyckelord :Aktivitet i det dagliga livet; Depressiva symtom; Kostvanor; Livsmedel; Riskfaktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: En tredjedel av befolkningen kommer någon gång i livet drabbas avdepression. De tre främsta behandlingsmetoderna vid depression är antidepressivaläkemedel, psykoterapi samt fysisk aktivitet. Det saknas behandlingsalternativ ochinformation om kostvanors påverkan på människor med depressiva symtom enligtde nationella riktlinjerna. LÄS MER

 2. 2. Skapa kundtillfredsställelse genom kvalitetsattribut : En studie av mejeriförpackningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Ylva Engman; Elin Wallberg; [2011]
  Nyckelord :attribut förpackningar kano kvalitetsattribut kundtillfredsställelse;

  Sammanfattning : Det första intrycket av en produkt är mycket viktigt, därför har förpackningar en stor betydelse för kunder i beslutsprocessen vid val av produkt. När det gäller mejeriförpackningar är ofta innehållet det samma, oavsett om mjölken kommer från Milko, Arla eller Skånemejerier är innehållet mjölk. LÄS MER

 3. 3. Vad är trygghet för äldre i boendet? : En studie kring hur Gavlegårdarna kan utveckla och förbättra sitt Tryggbo koncept.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Elin Engman; Kristina Sälg; [2008]
  Nyckelord :Tryggbo; Gavlegårdarna; enkätundersökning; trygghet; seniorboende; rangordning prioritering.;

  Sammanfattning : Syfte: Samhällets befolkning tenderar att bli allt äldre. För bostadsbolagen resulterar denna förändring i demografin i en ökad efterfrågan på bostäder som är anpassade till de äldres behov. I Gävle är trycket stort på anpassade bostäder och boendealternativ då staden har en äldre befolkning. LÄS MER