Sökning: "Emilia Hult"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emilia Hult.

 1. 1. Maskulinitet och självkänsla : En kvantitativ studie om mediers påverkan på unga män

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jessica Hult Belfrage; Emilia Olsson; [2018]
  Nyckelord :maskulinitetsideologi; media; självkänsla; rollteori; internalisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvantitativa studie var att undersöka kausala samband mellan internalisering av maskulinitetsideologi, självkänsla och konsumtion av medier. Studiens teoretiska fokus var rollteori, som har använts för att diskutera resultatets innebörd. Undersökningen utfördes i form av en enkät i pappersform med forskarna närvarande. LÄS MER

 2. 2. Användning av kortsiktig planering - i sex stora svenska företag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Svensson; Emilia Hult; [2014]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Planering används inom företag för att stödja beslutsfattande och kontroll. För kortsiktig planering har budgeten länge varit det huvudsakliga styrmedlet. LÄS MER