Sökning: "Emily Metcalf"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emily Metcalf.

 1. 1. TRIPS, Patents and Traditional Knowledge

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emily Metcalf; [2007]
  Nyckelord :TRIPS; Patents; Traditional Knowledge; CBD; PIC; ABS; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Through WTO membership, a large number of countries are parties to the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, also known as TRIPs. The strongest form of IP protection is the patent, which grants a number of valuable exclusive rights when the criteria for patentability have been met. LÄS MER

 2. 2. Tvångslicenser som medel att nå fattiga med nödvändiga läkemedel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emily Metcalf; [2006]
  Nyckelord :TRIPS; tvångslicenser; läkemedelspatent; u-länder; patentskydd; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Epidemiska sjukdomar som HIV/AIDS, malaria och TBC utgör ett stort hot mot dagens utvecklingsländer. WTO: s regelverk erbjuder i form av tvångslicenser medel att komma till bukt med bristen på läkemedel. Tvångslicenser meddelas dock mycket sällan. LÄS MER