Sökning: "Emma Kumlin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Kumlin.

 1. 1. Ungdomar med depression : Ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Kumlin; Jeanette Ryberg; [2020]
  Nyckelord :Adolescent; depression; parental experience; support; Depression; föräldraerfarenheter; stöd; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av depression hos ungdomar ökar. Forskning pekar på att enstor del av vårdandet av ungdomar med depression utförs av föräldrarna i hemmet, detär därför av stor vikt att stötta och underlätta för dessa föräldrar. LÄS MER

 2. 2. Service Recovery utifrån ett kundorienterat synsätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Ali Jalalian; Emma Emanuelsson; Tara Emamgholizadeh; [2011]
  Nyckelord :service recovery; service failure; empowerment customer orientation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Service recovery utifrån ett kundorienterat synsätt Författare: Tara Emamgholi-Zadeh, Emma Emanuelsson, Ali Jalalian Kurs: SMKK01 Handledare: Ulrika Westrup och Veronica Åberg Bakgrund: I en perfekt värld uppstår det aldrig något fel i serviceprocessen, verkligheten ser däremot annorlunda ut. Det är när ett misstag begåtts eller ett fel uppstått som ett tjänsteföretags åtagande mot kunden sätts på prov (Grönroos 2008, s 129). LÄS MER