Sökning: "Eric Wallin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Eric Wallin.

 1. 1. Representationsformers påverkan på elevers lärande av grundläggande taluppfattning : En kvalitativ systematisk litteraturstudie om hur valet av representationsformer kan påverka elevers lärande av grundläggande taluppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Nilsson; Mickaela Wallin; [2019]
  Nyckelord :Number sense; primary school; elementary school; kindergarten; development; numeracy; methods; developing.;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka hur olika representationsformer kan påverka elevers inlärning av grundläggande taluppfattning. I denna studie har sökningen av artiklar skett genom både manuell sökning och databassökning. Sökning i databaserna har skett främst i ERIC och Unisearch. LÄS MER

 2. 2. BIM som en effektivisering av processindustrin : en fallstudie på COWI Management AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Eric Wallin; [2012]
  Nyckelord :3D; BIM; LEAN; Processindustri; Samordning;

  Sammanfattning : Building Information Modeling eller byggnadsinformationsmodellering används idag inom byggbranschen för att effektivisera projekteringsprocessen. Denna metod är fortfarande relativt ny inom branschen men är på väg att bli en branschstandard. LÄS MER

 3. 3. Researchon Solution-focused brief therapy in shool - A document-analysis of 9 scientific publications

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Göran Wallin; [2010]
  Nyckelord :lösningsinriktat arbete i skolan; lösningsfokuserat arbete; Solution-focused Brief Therapy in School; dokumentanalys; metod; SFBT; forskning;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Wallin, Göran (2010). Forskning om lösningsinriktat arbete i skolan, En dokumentanalys av 9 vetenskapliga publikationer (Research on Solution-focused brief therapy in school, A docu-ment-analysis of 9 scientific publications). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. LÄS MER