Sökning: "Erica Kopp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erica Kopp.

  1. 1. ATT BYGGA GEMENSKAP PÅ DISTANS

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Sofia Håkansson; Erica Kopp; [2021-08-05]
    Nyckelord :onboarding; praxisgemenskap; socialisation; distans; nyanställda;

    Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att analysera hur frågan om omställningen till onboardingprocesser samt skapandet av gemenskap för nyanställda på distans diskuteras i texter inom HR-området.Teori:Studien tar utgångspunkt i Lave och Wengers teori om situerat lärande och praxisgemenskap. LÄS MER