Sökning: "Eva Kalla"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Eva Kalla.

 1. 1. Genotyping ethylene production genes Md-ACS1 and Md-ACO1 for markerassisted selection in apple

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Johan Lundmark; [2019]
  Nyckelord :malus domestica; ripening; fruit firmness; shelf-life; storage; nordic; Baltic;

  Sammanfattning : Texture, firmness and storability are among the most important traits for fruit quality in apple. Consumers are increasingly demanding apples with a “crispy texture”, and the market is offering a premium for a longer shelf life, which has as a result generated an increased interest from plant breeders to meet these demands. LÄS MER

 2. 2. Mobbning i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Eva-Lena Lundström; [2013]
  Nyckelord :mobbning; lek; stora barngrupper;

  Sammanfattning : Den här   studien har flera syften: att ta reda på personalens definition av mobbning   och personalens förmåga att upptäcka om det förekommer mobbning i förskolan   under lek samt undersöka vilka åtgärder som används för att stoppa mobbningen   där. Ett par andra viktiga syften är att undersöka vilken påverkan   barngruppernas storlek har på förekomsten av mobbning och på personalens   möjligheter att förebygga mobbning. LÄS MER

 3. 3. Consociational democracy - En lösning på etniska motsättningar? i fallen Malaysia och Sri Lanka

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Eva Maunsbach; Ulrika Seidl Sandberg; [2005]
  Nyckelord :Consociational democracy; pluralistiskt samhälle; Sri Lanka; Malaysia; etniska motsättningar; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan det kalla krigets slut har en förändring i konflikters karaktär ägt rum, från mellanstatliga till inomstatliga, varav alltfler idag beskrivs som "etniska". Arend Lijpharts teori om "consociational democracy" ger en lösningsmodell för att skapa och behålla en stabil demokrati i ett pluralistiskt samhälle. LÄS MER