Sökning: "Eva Kalla"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Eva Kalla.

 1. 1. Mobbning i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Eva-Lena Lundström; [2013]
  Nyckelord :mobbning; lek; stora barngrupper;

  Sammanfattning : Den här   studien har flera syften: att ta reda på personalens definition av mobbning   och personalens förmåga att upptäcka om det förekommer mobbning i förskolan   under lek samt undersöka vilka åtgärder som används för att stoppa mobbningen   där. Ett par andra viktiga syften är att undersöka vilken påverkan   barngruppernas storlek har på förekomsten av mobbning och på personalens   möjligheter att förebygga mobbning. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av balanserade styrkort : en studie av management konsulters erfarenheter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Hjärtberg; Eva Järnemar; [2006]
  Nyckelord :Balanced scorecard; balanserade styrkort; styrkort; bsc; utvärdering; styrning;

  Sammanfattning : BakgrundEfter den kritik som uppstod mot traditionella ekonomisystem tog Kaplan och Norton fram grundmodellen för balanserade styrkort, som genom ett orsak-verkan-samband sammanställer kritiska framgångsfaktorer i både finansiella och icke-finansiella mått. När balanserade styrkort kom, 1992, fick den ett stort genomslag då den på ett förståeligt och tydligt sätt strukturerar upp verksamheten och tydliggör vision och strategi. LÄS MER

 3. 3. Consociational democracy - En lösning på etniska motsättningar? i fallen Malaysia och Sri Lanka

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Eva Maunsbach; Ulrika Seidl Sandberg; [2005]
  Nyckelord :Consociational democracy; pluralistiskt samhälle; Sri Lanka; Malaysia; etniska motsättningar; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan det kalla krigets slut har en förändring i konflikters karaktär ägt rum, från mellanstatliga till inomstatliga, varav alltfler idag beskrivs som "etniska". Arend Lijpharts teori om "consociational democracy" ger en lösningsmodell för att skapa och behålla en stabil demokrati i ett pluralistiskt samhälle. LÄS MER