Sökning: "Ex situ"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Ex situ.

 1. 1. MOSIPPA (Pulsatilla vernalis) Att föröka en hotad art ex-situ

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Norrman; [2020-09-16]
  Nyckelord :Pulsatilla vernalis; Ex situ; In situ; Propagation; Horticulture; Nature Conservation; Garden Conservation; Biodiversity; Threatened species;

  Sammanfattning : The purpose of my research has been to collect and report the propagation method around the threatened species Spring pasque flower (Pulsatilla vernalis), and to form a template for what a propagation manual could look like. The material was collected at the Gothenburg Botanical Garden and at Remmene shooting range in Vårgårda. LÄS MER

 2. 2. Strategier för att utta representativa jordprover vid miljötekniska utredningar av upplagda jordmassor, ex situ

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emilia Björkemyr; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En jämförelse mellan två termiska saneringsmetoder : Elektrisk konduktiv uppvärmning och Elektrisk resistivitetsuppvärmning utifrån genomförda projekt i Sverige samt Nordamerika

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sten Hultenberg; [2020]
  Nyckelord :ECH; ERH; Elektrisk konduktiv uppvärmning; Elektrisk resistivitetsuppvärmning; elektrisk sanering;

  Sammanfattning : I nuläget existerar det 85 000 områden i Sverige som är eller misstänks vara kontaminerade. Dessa områden behöver minskas för att miljökvalitetsmålet om en Giftfri miljö ska uppnås. Saneringen kan ske på olika sätt varav schaktsanering är den vanligaste. LÄS MER

 4. 4. Sociala interaktioner och hägnutnyttjande hos Afrikansk vildhund (Lycaon pictus) på Borås Djurpark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Elin Torgersson; [2020]
  Nyckelord :lycaon pictus; afrikansk vildhund; sociala interaktioner; djurpark; hägnutnyttjande; utfodring; bakhägn;

  Sammanfattning : The African wild dog (Lycaon pictus) is a social carnivore known for its complex social structure. The species is listed as Endangered on the IUCN redlist and conservation efforts have involved establishment of protected areas, research on human-wildlife conflicts and reintroduction programmes. LÄS MER

 5. 5. Partial denitrification as nitrite provider for mainstream anammox

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Felix Wallin Holmin; [2020]
  Nyckelord :Water engineering; Environmental engineering; Mainstream anammox; Partial denitrification; PDA; MBBR; Nitrogen removal; Vattenförsörjningsteknik; Avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In traditional wastewater treatment, nitrogen is removed through the biological process combination of nitrification and denitrification. Although it is a well-established method, the need for aeration and possible addition of an external carbon source results in it being an energy-negative and costly process, thus making alternative methods for nitrogen removal compelling to examine. LÄS MER