Sökning: "Fördelningsdiskriminering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Fördelningsdiskriminering.

  1. 1. Lika lön för likvärdigt arbete? En analys av de senaste tre årens lönekartläggningar inom Malmö Stad

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Hanna Egeltoft; [2012]
    Nyckelord :Genusstruktur; Arbetsvärdering; Malmö Stad; Värdediskriminering; Fördelningsdiskriminering; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Kvinnor tjänar forfarande mindre än vad män gör i Sverige. 2011 var löneskillnaden 85.9%, hela arbetsmarknaden inkluderad. I den här uppsatsen visar jag att löneskillnaderna har sin orsak i den socialt konstruerade genusstrukturen som påverkar samhällets statussammansättningsprocesser och till exempel arbetsfördelningen inom hemmet. LÄS MER