Sökning: "Värdediskriminering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Värdediskriminering.

 1. 1. Osakliga skillnader i lön eller diskriminerande löneskillnad?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Carolina Göransson; [2012]
  Nyckelord :lönediskriminering; osakliga löneskillnader på grund av kön; Diskrimineringslagen; marknaden; strukturell värdediskriminering.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats behandlar lönediskriminering och osakliga löneskillnader på grund av kön på den svenska arbetsmarknaden. Rättsdogmatisk metod har legat till grund för uppsatsens underlag genom rättskälleläran samt empiriskt material i form av statistik från Medlingsinstitutet och rapporter från motparter på arbetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Lika lön för likvärdigt arbete? En analys av de senaste tre årens lönekartläggningar inom Malmö Stad

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Egeltoft; [2012]
  Nyckelord :Genusstruktur; Arbetsvärdering; Malmö Stad; Värdediskriminering; Fördelningsdiskriminering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kvinnor tjänar forfarande mindre än vad män gör i Sverige. 2011 var löneskillnaden 85.9%, hela arbetsmarknaden inkluderad. I den här uppsatsen visar jag att löneskillnaderna har sin orsak i den socialt konstruerade genusstrukturen som påverkar samhällets statussammansättningsprocesser och till exempel arbetsfördelningen inom hemmet. LÄS MER