Sökning: "sign"

Visar resultat 1 - 5 av 1037 uppsatser innehållade ordet sign.

 1. 1. Den bortglömda förhandlaren : Sultanen av Sulus agens och handlingsutrymme under amerikansk kolonisering 1899-1904

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Simon Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Colonialism; Moro; Sulu Sultanate; Segmentary State; Competing Jurisdictions; Entanglements; Kolonialism; Moro; Sulu-sultanatet; Segmentär stat; Konkurrerande anspråk; Sammanflätning;

  Sammanfattning : The purpose and aim of this study is to offer a hitherto lacking perspective on the Sulu Archipelago’s history during the early years of American colonial rule – that of the native Sulu Sultan. Existing research, albeit new, tends to favour a U.S centred view. LÄS MER

 2. 2. Lentivirus hos små idisslare : en fallbeskrivning av lentivirus i en svensk getbesättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emelie Hedlund Salenstedt; [2021]
  Nyckelord :get; lentivirus; kaprin artrit encefalit; maedi; visna; SRLV; CAE; MV; CAEV; VMV;

  Sammanfattning : Lentivirus är ett genus bestående av icke-onkogena virus i virusfamiljen Retroviridae, subfamilj Orthoretrovirinae, som karaktäriseras av lång inkubationstid, snabb mutationstakt och en omfattande motståndskraft mot värdens immunförsvar. Lentivirus som infekterar får och getter går under det gemensamma namnet small ruminant lentivirus (SRLV). LÄS MER

 3. 3. Optimization of event selection and fake background estimation in a search for heavy scalars in dilepton final states with the ATLAS detector

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Partikelfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Marius Burman Ingeberg; [2021]
  Nyckelord :Physics; Particle physics; ATLAS; Standard Model; CERN; LHC; Higgs boson; Exotic Higgs Boson; Dilepton final states; Optimization; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The discovery of the Higgs boson h in 2012 further confirmed the remarkable accuracy of the Standard Model (SM). Despite this, some compelling excesses in multi-lepton final states were recorded in both major runs of the Large Hadron Collider (LHC). LÄS MER

 4. 4. Recognising deterioration: nurses’documentation of vital signs–a systematic literature review

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Frida Collin; [2021]
  Nyckelord :vital signs; deterioration; documentation; nurses; adverse events;

  Sammanfattning : Introduction: Research show that patients frequently display abnormal vital signs as much as 48h before a serious adverse event occur, such as cardiac arrest or unplanned intensive care unit admission. Therefore, early recognition of these changes trough vital sign examination is essential in the prevention of deterioration. LÄS MER

 5. 5. Matematikterminologi på svenskt teckenspråk i matematikundervisning : En empirisk undersökning med fokus på lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Yudiana Yang; [2021]
  Nyckelord :döv; matematikterminologi; matematik; multimodalitet; teckenkartläggning; teckenspråk; translanguaing; transspråkande; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Det är känt sen tidigare att det finns brister inom matematikterminologi på svenskt teckenspråk. Samtidigt har det noterats att många döva elever inte lyckats nå de nationella målen i matematik. Syftet med detta examensarbete är att undersöka matematikterminologin på svenskt teckenspråk samt behovet av att utveckla den. LÄS MER